Verkeer & Vervoer

Tijdelijke wegafsluitingen

Ossenzijl, Hoofdstraat: van 07-02-2019 tot 01-04-2019 voert de provincie Overijssel werkzaamheden uit aan de kademuur. In overleg met de basisschool Eben-Haëzer heeft de provincie extra verkeersmaatregelen getroffen om ervoor te zorgen dat leerlingen tijdens de werkzaamheden veilig kunnen passeren. Op schooldagen tussen 8.15 en 8.30 uur, 12.00 en 12.15 uur, 13.00 en 13.15 uur en 15.15 en 15.30 uur mag het gemotoriseerd verkeer om en om gebruik maken van de rijbaan. Daarvoor worden tijdelijke verkeerslichten geplaatst.  

Steenwijk, Noordersingel, op 23-02-2019 van 21.00 uur tot 21.30 uur, tevens parkeerverbod (Steenwijks Ontzet Belevingstocht)

Steenwijkerwold, Gelderingen (tussen nr. 101 en de Basserweg) op 05-03-2019 van 8.00 - 12.30 uur, voor ANWB Streetwise op KBS Don Bosco. Bij ANWB Streetwise wordt een aantal proeven met een auto gedaan om leerlingen te leren de remweg van een auto in te schatten. Voor de proef is de hele rijbaan nodig en kan er niet worden geparkeerd (ook niet in de vakken).