Omgevingsvergunningen

Ingekomen aanvragen omgevingsvergunning

Blokzijl, Zeedijk, plaatsen informatiebord (04-02-2019)
Giethoorn, Binnenpad 61, kappen 2 bomen en herinrichten tuin (04-02-2019)
Giethoorn, Binnenpad 61, vervangen kozijnen (08-02-2019)
Giethoorn, Ds. T.O. Hylkemaweg 12, bouwen bijgebouw (12-02-2019)
Onna, Meppelerweg 196, bouwen woning (05-02-2019)
Ossenzijl, Waterstaete 37, bouwen woning (07-02-2019)
Scheerwolde, Scheerwolderweg 27, bouwen woning (05-02-2019)
Tuk, Bergsteinlaan 116, kappen 2 eiken (05-02-2019)
Wanneperveen, Burgemeester Pastoorstraat 10, bouwen garage en berging (04-02-2019)
 

Verleende omgevingsvergunningen (reguliere procedure)

Blokzijl, nabij Wortelmarkt 7, vervangen houten delen sluis (12-02-2019)
Giethoorn, Beulakerweg 153, vervangen showroom en werkplaats (07-02-2019)
Giethoorn, Binnenpad 61, kappen 2 bomen en herinrichten tuin (12-02-2019)
Giethoorn, Ds. T.O. Hylkemaweg 12, bouwen bijgebouw (12-02-2019)
Giethoorn, Jonenweg 27, dempen sloot, slopen botenhuis en aanbrengen beschoeiing (12-02-2019)
Ossenzijl, Waterstaete 37, bouwen woning (12-02-2019)
Vollenhove, Groenestraat 24, wijzigen keuken door doorbraak muur (12-02-2019)
Vollenhove, Kerkplein 10, starten lunchroom en plaatsen terrasschermen (11-02-2019)        
 

Reageren?

Binnen 6 weken na de datum tussen haakjes kunnen belanghebbenden bezwaar (3) maken.

 

Verleende omgevingsvergunningen (uitgebreide procedure)

Burgemeester en wethouders van Steenwijkerland hebben een omgevingsvergunning verleend voor:
Eesveen, Eesveenseweg 67, splitsen kavel in agrarische- en woongedeelte (01-02-2019)

Het plan is te raadplegen op: http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/roo/bestemmingsplannen?planidn=NL.IMRO.1708.ESVeesveensewg67OV-VA01
De bestanden zijn beschikbaar op: http://212.78.207.19/FEB3DC55-53AA-4367-9B36-FD7C92D73096/

Sint Jansklooster, Kadoelen 11a, splitsen woonboerderij (05-02-2019)

Het plan is te raadplegen op: http://212.78.207.19/C5B4BB92-E810-4508-A07E-7DD739B05517/
De bestanden zijn beschikbaar op: http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/roo/bestemmingsplannen?planidn=NL.IMRO.1708.STJkadoelen11aOV-VA01

De stukken liggen van 20 februari 2019 t/m 3 april 2019 ter inzage (1).

 
Reageren?

T/m 3 april 2019 kunnen belanghebbenden beroep (4) instellen. U kunt alleen beroep instellen als u tijdig een zienswijze over de ontwerp omgevingsvergunning naar voren heeft gebracht of kunt aantonen dat u daartoe redelijkerwijs niet in staat bent geweest.

 

Omgevingsvergunning milieu (uitgebreide procedure)

Burgemeester en wethouders hebben het voornemen om een omgevingsvergunning te verlenen aan:
Zuidveen, Burgemeester G.W. Stroinkweg 90, oprichten, veranderen en inwerking hebben van een inrichting

De stukken liggen van 20 februari 2019 t/m 3 april 2019 ter inzage (1).

 
Reageren?

T/m 3 april 2019 kunnen belanghebbenden beroep (4) instellen. U kunt alleen beroep instellen als u tijdig een zienswijze over de ontwerp omgevingsvergunning naar voren heeft gebracht of kunt aantonen dat u daartoe redelijkerwijs niet in staat bent geweest.

 

 

(1) terinzagelegging

Stukken kunt u, tenzij anders vermeld, inzien in het gemeentehuis in Steenwijk, Vendelweg 1, tijdens de openingstijden.

(2) inspraakreactie/zienswijze

Een inspraakreactie of zienswijze richt u, tenzij anders vermeld, aan burgemeester en wethouders, postbus 162, 8330 AD Steenwijk.

(3) bezwaar

Het bezwaarschrift richt u, tenzij anders vermeld, aan burgemeester en wethouders, postbus 162, 8330 AD Steenwijk. U kunt de voorzieningenrechter verzoeken om een zogenaamde voorlopige voorziening te treffen, wanneer een spoedeisende beslissing op het bezwaarschrift noodzakelijk is. Dit verzoek richt u aan: de voorzieningenrechter van Rechtbank Overijssel, Zittingsplaats Zwolle, postbus 10067, 8000 GB Zwolle.

(4) beroep

Het beroepschrift dient u in bij Rechtbank Overijssel, Zittingsplaats Zwolle, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle. Als een spoedeisende beslissing noodzakelijk is, kunt u de voorzieningenrechter van deze rechtbank verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen. U mag het beroep- of verzoekschrift ook digitaal indienen via: loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD).