Milieu

Melding Besluit lozen buiten inrichting

Van het volgende, niet vergunningplichtige bedrijf is een melding ontvangen:
Blokzijl, Muggenbeet 8, aanleg gesloten bodemenergiesysteem (19-02-2019)

Omdat het besluit is gebaseerd op algemene geldende regels en voorschriften die het milieu beschermen, bestaat er geen mogelijkheid voor het indienen van zienswijzen en het instellen van bezwaar of beroep.