Omgevingsvergunningen

Ingekomen aanvragen omgevingsvergunning

Blokzijl, Duinweg 4, wijzigen bestemming agrarisch naar wonen en verbouwen voor tweede woning (09-02-2019)
Ossenzijl, Hagenbroekweg 8, verlengen kap woning t.b.v. verkapte veranda (13-02-2019)
Paasloo, hoek Horstweg/Meentheweg, verplaatsen boswal (12-02-2019)    
Paasloo, Horstweg 12, verbreden oprijlaan (12-02-2019)
Sint Jansklooster, Bonkenhaveweg 17, plaatsen dakkapel (08-02-2019)
Sint Jansklooster, Molenkamp 28, bouwen woning (18-02-2019)
Steenwijk, Markt 18, wijzigen pui (15-02-2019)
Steenwijk, Oostercluft 272, plaatsen dakkapel (10-02-2019)    
Steenwijkerwold, A.F. Stroinkweg 2, kappen 8 essen (08-02-2019)    
Vollenhove, Moespot 25, tijdelijk bewonen bijgebouw (18-02-2019)    
Vollenhove, Moespot 25, bouwen vervangende woning (18-02-2019)    
Vollenhove, Steiger 1b t/m 1d, plaatsen beschoeiing bij drietal nog te bouwen woningen (07-02-2019)    
Wanneperveen, Veneweg 39, herbouwen woonboerderij, herinrichten terrein, plaatsen zonnepanelen op grond en plaatsen safari tenten (15-02-2019)    
Wanneperveen, Veneweg 127, vervangen schuur (14-02-2019)    
 

Verleende omgevingsvergunningen (reguliere procedure)

Dwarsgracht, De Rietlanden, plaatsen tijdelijke brug Pinkesloot ter vervanging huidige brug DGBV35 (19-02-2019)
Dwarsgracht, De Rietlanden, plaatsen tijdelijke brug Cornelisgracht tijdens vervanging huidige brug DGVB41 (19-02-2019)
Giethoorn, Binnenpad 61, vervangen kozijnen (14-02-2019)
Giethoorn, Noorderpad 8, plaatsen zonnepanelen op botenhuis (15-02-2019)
Giethoorn, Vlier 14, bouwen woning (14-02-2019)
Sint Jansklooster, Bonkenhaveweg, bouwen 14 hofwoningen (13-02-2019)    
Steenwijk, Markt 20, maken doorgangen tussen 2 panden (14-02-2019)
Steenwijk, Meppelerweg 160, verbouwen woonboerderij (14-02-2019)    
Vollenhove, Groenestraat 22, wijzigen 4 ramen (14-02-2019)    

Reageren?

Binnen 6 weken na de datum tussen haakjes kunnen belanghebbenden bezwaar (3) maken.
 

Ontwerpbesluit omgevingsvergunning (uitgebreide procedure)

Burgemeester en wethouders van Steenwijkerland hebben het voornemen om een omgevingsvergunning te verlenen voor:
De Bult, Duivenslaagte 1B, brandveilig gebruik vakantiehuis De Eikenhorst

De stukken liggen van 27-02-2019 t/m 09-04-2019 ter inzage (1).

Reageren?

Over het ontwerpbesluit kan iedereen t/m 09-04-2019 bij voorkeur schriftelijk, of mondeling, een zienswijze (2) naar voren brengen.
 

Verlenging beslistermijn omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders hebben besloten de beslistermijn voor de volgende aanvraag te verlengen met maximaal 6 weken:

Steenwijk, Gasthuisstraat 8, wijzigen en herstellen voorgevel (19-02-2019)
Steenwijk, Woldpromenade 14, wijzigen bestemming (14-02-2019)
Zuidveen, Burgemeester G.W. Stroinkweg 58, uitbreiden ligboxenstal (19-02-2019)

 

(1) terinzagelegging

Stukken kunt u, tenzij anders vermeld, inzien in het gemeentehuis in Steenwijk, Vendelweg 1, tijdens de openingstijden.

(2) inspraakreactie/zienswijze

Een inspraakreactie of zienswijze richt u, tenzij anders vermeld, aan burgemeester en wethouders, postbus 162, 8330 AD Steenwijk.

(3) bezwaar

Het bezwaarschrift richt u, tenzij anders vermeld, aan burgemeester en wethouders, postbus 162, 8330 AD Steenwijk. U kunt de voorzieningenrechter verzoeken om een zogenaamde voorlopige voorziening te treffen, wanneer een spoedeisende beslissing op het bezwaarschrift noodzakelijk is. Dit verzoek richt u aan: de voorzieningenrechter van Rechtbank Overijssel, Zittingsplaats Zwolle, postbus 10067, 8000 GB Zwolle.

(4) beroep

Het beroepschrift dient u in bij Rechtbank Overijssel, Zittingsplaats Zwolle, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle. Als een spoedeisende beslissing noodzakelijk is, kunt u de voorzieningenrechter van deze rechtbank verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen. U mag het beroep- of verzoekschrift ook digitaal indienen via: loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD).