Omgevingsvergunningen

Ingekomen aanvragen omgevingsvergunning

Blankenham, Blokzijlerdijk 26, bouwen serrestal (25-01-2019)
Giethoorn, Binnenpad 17, verplaatsen bestaand tuinhuis, vervangen rieten dak en plaatsen dakraam in schuur (25-01-2019)
Giethoorn, Kapelweg 1, kappen 15 essen (25-01-2019)
Kuinre, Vijverpark 32, bouwen schuur (23-01-2019)
Kuinre, Vijverpark 91, plaatsen 2 garages (25-01-2019)
Oldemarkt, Windsingel 6, 8, 10 en 12, bouwen rijwoningen (23-01-2019)
Ossenzijl, Watersteate, bouwen woning (28-01-2019)
Sint Jansklooster, Schaarweg 15, vervangen schuur (21-01-2019)    
Sint Jansklooster, Schaarweg 35, plaatsen tijdelijke woonunits (25-01-2019)    
Steenwijk, Divisie 22, bouwen woning (25-01-2019)
Steenwijk, Oostercluft 496, plaatsen dakkapel (27-01-2019)    
Steenwijkerwold, Oldemarktseweg 92, kappen 5 bomen (22-01-2019)
Vollenhove, Noordwal 7, realiseren zonnepark (23-01-2019)    
Wanneperveen, Bovenboerseweg, kappen 18 bomen sportpark (22-01-2019)    
 

Verleende omgevingsvergunningen (reguliere procedure)

Blokzijl, Kuinderdijk 1, kappen wilg (24-01-2019)
Steenwijk, Lange Baan 5, uitbreiden bedrijfspand (29-01-2019)
Wanneperveen, Wethouder Vosstraat 2, aanbouwen keuken (30-01-2019)
Willemsoord, Paasloregel 35, bouwen woning (24-01-2019)Reageren?

Binnen 6 weken na de datum tussen haakjes kunnen belanghebbenden bezwaar (3) maken.
 

Ontwerpbesluit omgevingsvergunning (uitgebreide procedure)

Burgemeester en wethouders hebben het voornemen om een omgevingsvergunning te verlenen voor:
Oldemarkt, Hoofdstraat 73, brandveilig gebruik BSO De Kindervilla

De stukken liggen van 6 februari 2019 t/m 19 maart 2019 ter inzage (1).

Reageren?

Over het ontwerpbesluit kan iedereen t/m 19 maart 2019 bij voorkeur schriftelijk, of mondeling, een zienswijze (2) naar voren brengen.


Ontwerpbesluit omgevingsvergunning (uitgebreide procedure)

Burgemeester en wethouders hebben het voornemen om een omgevingsvergunning te verlenen voor:
De Pol, Woldweg 3, bouwen woning en bijgebouw

De stukken liggen van 6 februari 2019 t/m 19 maart 2019 ter inzage (1).

Het plan is te raadplegen op: http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/roo/bestemmingsplannen?planidn=NL.IMRO.1708.DPOwoldweg3OV-ON01

De bestanden zijn beschikbaar op: http://212.78.207.19/22C9DBBA-8F9E-44BC-9FDE-5E5DC015367D/

Reageren?

Over het ontwerpbesluit kan iedereen t/m 19 maart 2019 bij voorkeur schriftelijk, of mondeling, een zienswijze (2) naar voren brengen
 

(1) terinzagelegging

Stukken kunt u, tenzij anders vermeld, inzien in het gemeentehuis in Steenwijk, Vendelweg 1, tijdens de openingstijden.

(2) inspraakreactie/zienswijze

Een inspraakreactie of zienswijze richt u, tenzij anders vermeld, aan burgemeester en wethouders, postbus 162, 8330 AD Steenwijk.

(3) bezwaar

Het bezwaarschrift richt u, tenzij anders vermeld, aan burgemeester en wethouders, postbus 162, 8330 AD Steenwijk. U kunt de voorzieningenrechter verzoeken om een zogenaamde voorlopige voorziening te treffen, wanneer een spoedeisende beslissing op het bezwaarschrift noodzakelijk is. Dit verzoek richt u aan: de voorzieningenrechter van Rechtbank Overijssel, Zittingsplaats Zwolle, postbus 10067, 8000 GB Zwolle.

(4) beroep

Het beroepschrift dient u in bij Rechtbank Overijssel, Zittingsplaats Zwolle, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle. Als een spoedeisende beslissing noodzakelijk is, kunt u de voorzieningenrechter van deze rechtbank verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen. U mag het beroep- of verzoekschrift ook digitaal indienen via: loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD).