Verkeer & vervoer

Tijdelijke wegafsluiting

Steenwijk, A32 afrit 6 Steenwijk-Zuid van 13-03-2019 t/m 14-03-2019 tussen 19.00 en 05.00 uur i.v.m. geleiderail reparaties (uitgevoerd door Rijkswaterstaat). Het verkeer wordt ter plaatse omgeleid.


Verkeersbesluiten

Giethoorn, nabij Ds. J.J. Ketstraat 91, opheffen gehandicaptenparkeerplaats op kenteken
Steenwijk, nabij Harm Wichersweg 5, verplaatsen gehandicaptenparkeerplaats op kenteken
Steenwijk, nabij Oostercluft 328, wijzigen gehandicaptenparkeerplaats op kenteken

De stukken liggen van 06-02-2019 t/m 19-03-2019 ter inzage (1).


Reageren?
|

T/m 19-03-2019 kunnen belanghebbenden bezwaar (3) maken.

 

(1) terinzagelegging

Stukken kunt u, tenzij anders vermeld, inzien in het gemeentehuis in Steenwijk, Vendelweg 1, tijdens de openingstijden.

(2) inspraakreactie/zienswijze

Een inspraakreactie of zienswijze richt u, tenzij anders vermeld, aan burgemeester en wethouders, postbus 162, 8330 AD Steenwijk.

(3) bezwaar

Het bezwaarschrift richt u, tenzij anders vermeld, aan burgemeester en wethouders, postbus 162, 8330 AD Steenwijk. U kunt de voorzieningenrechter verzoeken om een zogenaamde voorlopige voorziening te treffen, wanneer een spoedeisende beslissing op het bezwaarschrift noodzakelijk is. Dit verzoek richt u aan: de voorzieningenrechter van Rechtbank Overijssel, Zittingsplaats Zwolle, postbus 10067, 8000 GB Zwolle.

(4) beroep

Het beroepschrift dient u in bij Rechtbank Overijssel, Zittingsplaats Zwolle, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle. Als een spoedeisende beslissing noodzakelijk is, kunt u de voorzieningenrechter van deze rechtbank verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen. U mag het beroep- of verzoekschrift ook digitaal indienen via: loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD).