Welzijn & Cultuur

Ingekomen aanvragen evenementenvergunning

Steenwijk, Vendelweg, Goudenkopentocht, op 30-05-2019 van 09.00 uur tot 12.00 uur
Steenwijk, Zendemarkt op 09-04-2019 van 09.00 uur tot 17.00 uur, Voorjaarsbraderie op 31-05-2019 van 09.00 uur tot 17.00 uur, Avondmarkt op 13-07-2019 van 12.00 uur tot 22.00 uur, vestingfeest Braderie op
17-07-2019, 24-07-2019, 31-07-2019, 07-08-2019 en 14-08-2019 van 09.00 uur tot 17.00 uur, Elfduizendmarkt op 29-10-2019 van 09.00 uur tot 17.00 uur
Wanneperveen, Gasthuisdijk 1a, Paarden- en ponyconcours, op 30-05-2019 van 09.00 uur tot 17.00 uur, 31-05-2019 van 16.00 uur tot 21.00 uur, 01-06-2019 van 09.00 uur tot 17.00 uur en 02-06-2019 van 09.00 uur tot 17.00 uur

De stukken liggen t/m 19 februari 2019 ter inzage (1).
 

Reageren?

T/m 19 februari 2019 kunnen belanghebbenden bij voorkeur schriftelijk, of mondeling, hun zienswijze (2) naar voren brengen.
 

Verleende ontheffingen geluid

Sint Jansklooster, Leeuwte 23, verjaardagsfeest op 22-06-2019 van 21.00 uur tot 01.00 uur (29-01-2019)
Willemsoord, Koningin Wilhelminalaan 7, bruiloft op 17-05-2019 van 18.00 uur tot 24.00 uur (30-01-2019)
 

Reageren?

Binnen 6 weken na de datum tussen haakjes kunnen belanghebbenden bezwaar (3) maken.
 

(1) terinzagelegging

Stukken kunt u, tenzij anders vermeld, inzien in het gemeentehuis in Steenwijk, Vendelweg 1, tijdens de openingstijden.

(2) inspraakreactie/zienswijze

Een inspraakreactie of zienswijze richt u, tenzij anders vermeld, aan burgemeester en wethouders, postbus 162, 8330 AD Steenwijk.

(3) bezwaar

Het bezwaarschrift richt u, tenzij anders vermeld, aan burgemeester en wethouders, postbus 162, 8330 AD Steenwijk. U kunt de voorzieningenrechter verzoeken om een zogenaamde voorlopige voorziening te treffen, wanneer een spoedeisende beslissing op het bezwaarschrift noodzakelijk is. Dit verzoek richt u aan: de voorzieningenrechter van Rechtbank Overijssel, Zittingsplaats Zwolle, postbus 10067, 8000 GB Zwolle.

(4) beroep

Het beroepschrift dient u in bij Rechtbank Overijssel, Zittingsplaats Zwolle, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle. Als een spoedeisende beslissing noodzakelijk is, kunt u de voorzieningenrechter van deze rechtbank verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen. U mag het beroep- of verzoekschrift ook digitaal indienen via: loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD).