Omgevingsvergunningen

Ingekomen aanvragen omgevingsvergunning

Giethoorn, Binnenpad 17, plaatsen 18 chalets (30-01-2020)
Giethoorn, Kanaaldijk 5, kappen 3 eiken (04-02-2020)
Giethoorn, Langesteeg 16, plaatsen zonnepanelen (21-01-2020)
Kuinre, Het Anker 5, bouwen woning met loods (05-02-2020)
Oldemarkt, Koningin Julianaweg 20, plaatsen nieuw kozijn en interne verbouwing (30-01-2020)
Oldemarkt, Koningin Julianaweg 59, plaatsen zonnepanelen op garage (31-01-2020)  
Scheerwolde, Koningin Julianaweg 10, isoleren dak (03-02-2020)
Steenwijk, Brigade, bouwen van 5 woningen (31-01-2020)
Steenwijk, Korte Venen 42, plaatsen botenkraan  (05-02-2020)
Steenwijk, Oostermeentherand 2B, brandveilig gebruiken bouwwerk (31-01-2020)        
Vollenhove, Schouw 3, bouwen woning (29-01-2020)       
 

Verleende omgevingsvergunningen (reguliere procedure)

Giethoorn, langs  Binnenpad, Noorderpad, Zuiderpad, Vermaningspad en Langesteeg, kappen 11 bomen (30-01-2020)
Giethoorn, Meester K. Hoekstraweg 16, kappen 8 bomen en herplant 3 bomen (30-01-2020)
Steenwijk, Gasthuisstraat 28, wijzigen de bestemming van detailhandel naar horeca 2 (04-02-2020)
Steenwijk, Krekensingel 18, plaatsen tijdelijke woonunit (30-01-2020)
Steenwijk, P.C. Hooftstraat 21, plaatsen dakkapel (31-01-2020)  
Steenwijk, Weemstraat 17, vervangen garagedeur (30-01-2020)
Vollenhove, Groenestraat 31, bouwen schuur ( 30-01-2020) 
         

Reageren?

Binnen 6 weken na de datum tussen haakjes kunnen belanghebbenden bezwaar (3) maken.
 

(1) terinzagelegging

Stukken kunt u, tenzij anders vermeld, inzien in het gemeentehuis in Steenwijk, Vendelweg 1, tijdens de openingstijden.

(2) inspraakreactie/zienswijze

Een inspraakreactie of zienswijze richt u, tenzij anders vermeld, aan burgemeester en wethouders, postbus 162, 8330 AD Steenwijk.

(3) bezwaar

Het bezwaarschrift richt u, tenzij anders vermeld, aan burgemeester en wethouders, postbus 162, 8330 AD Steenwijk. U kunt de voorzieningenrechter verzoeken om een zogenaamde voorlopige voorziening te treffen, wanneer een spoedeisende beslissing op het bezwaarschrift noodzakelijk is. Dit verzoek richt u aan: de voorzieningenrechter van Rechtbank Overijssel, Zittingsplaats Zwolle, postbus 10067, 8000 GB Zwolle.

(4) beroep

Het beroepschrift dient u in bij Rechtbank Overijssel, Zittingsplaats Zwolle, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle. Als een spoedeisende beslissing noodzakelijk is, kunt u de voorzieningenrechter van deze rechtbank verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen. U mag het beroep- of verzoekschrift ook digitaal indienen via: loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD).