Omgevingsvergunningen

Ingekomen aanvragen omgevingsvergunning

Eesveen, t.h.v. Van Karnebeeklaan 1 en 7, kappen 5 eiken (07-02-2020)
Giethoorn, Langesteeg 16, uitbreiding woning (11-02-2020)
Giethoorn, Molenweg 17, vervangen botenloods (09-02-2020)
Onna, Burgemeester G.W. Stroinkweg 109, wijzigen bestemming bedrijf naar wonen (06-02-2020)
Scheerwolde, Scheerwolderweg 5, 7, 9, 11, 31 en 33, bouwen 3 twee-onder-een-kapwoningen (07-02-2020)
Sint Jansklooster, Heetveld 28, plaatsen tijdelijke unit (05-02-2020)
Sint Jansklooster, Zuurbeek 3, bouwen jongveestal (10-02-2020)
Steenwijkerwold, Mariënwold 85, bouwen woning (12-02-2020)
Steenwijkerwold, Ten Holtheweg 3B, kappen boom (06-02-2020)        
Tuk, Tukseweg 220A, plaatsen vlaggenmast en overkapping (07-02-2020)        
Vollenhove, J. van Raesfeldstraat 2, plaatsen overkapping (05-02-2020)        
Wanneperveen, Bovenboerseweg 51, verbouwen woning (07-02-2020)    

 

Verleende omgevingsvergunningen (reguliere procedure)

Giethoorn, Ds. T.O. Hylkemaweg 42, bouwen bijgebouw (07-02-2020)        
Vollenhove, Noordwal 3, bouwen sanitairgebouw (11-02-2020)      

 

Reageren?

Binnen 6 weken na de datum tussen haakjes kunnen belanghebbenden bezwaar (3) maken.    

 

Ontwerpbesluit omgevingsvergunning (uitgebreide procedure)

Burgemeester en wethouders van Steenwijkerland hebben het voornemen om een omgevingsvergunning te verlenen voor:
Blokzijl, Veldhuisweg 3, bouwen mestsilo

De stukken liggen van 19 februari 2020 t/m 31 maart 2020 ter inzage (1).

 

Reageren?

Over het ontwerpbesluit kan iedereen t/m 31 maart 2020  bij voorkeur schriftelijk, of mondeling, een zienswijze (2) naar voren brengen.

 

Verlenging beslistermijn omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders hebben besloten de beslistermijn voor de volgende aanvraag te verlengen met maximaal 6 weken:
Vollenhove, t.h.v. Oppen Swolle 7, aanpassen waterhuishouding ’t Engelse Bos op Landgoed De Oldenhof (12-02-2020)        

 

 

(1) terinzagelegging

Stukken kunt u, tenzij anders vermeld, inzien in het gemeentehuis in Steenwijk, Vendelweg 1, tijdens de openingstijden.

(2) inspraakreactie/zienswijze

Een inspraakreactie of zienswijze richt u, tenzij anders vermeld, aan burgemeester en wethouders, postbus 162, 8330 AD Steenwijk.

(3) bezwaar

Het bezwaarschrift richt u, tenzij anders vermeld, aan burgemeester en wethouders, postbus 162, 8330 AD Steenwijk. U kunt de voorzieningenrechter verzoeken om een zogenaamde voorlopige voorziening te treffen, wanneer een spoedeisende beslissing op het bezwaarschrift noodzakelijk is. Dit verzoek richt u aan: de voorzieningenrechter van Rechtbank Overijssel, Zittingsplaats Zwolle, postbus 10067, 8000 GB Zwolle.

(4) beroep

Het beroepschrift dient u in bij Rechtbank Overijssel, Zittingsplaats Zwolle, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle. Als een spoedeisende beslissing noodzakelijk is, kunt u de voorzieningenrechter van deze rechtbank verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen. U mag het beroep- of verzoekschrift ook digitaal indienen via: loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD).