Verkeer & Vervoer

Tijdelijke wegafsluiting

Steenwijkerwold, Thijendijk van 2 maart 2020, 7.00 uur tot 27 maart 2020, 16.00 uur, volledig gestremd in verband met onderhoud van de brug

 

Verkeersbesluiten

Blokzijl, nabij Boffersweidje 26, wijzigen gehandicaptenparkeerplaats op kenteken
Giethoorn, nabij Ds. J.J. Ketstraat 27, opheffen gehandicaptenparkeerplaats op kenteken
Steenwijk, nabij Aastraat 38, opheffen gehandicaptenparkeerplaats op kenteken
Steenwijk, nabij De Rikking 97, realiseren gehandicaptenparkeerplaats op kenteken

De stukken liggen van 19-02-2020 t/m 31-03-2020 ter inzage (1).


Reageren?

T/m 31-03-2020 kunnen belanghebbenden bezwaar (3) maken.

 

(1) terinzagelegging

Stukken kunt u, tenzij anders vermeld, inzien in het gemeentehuis in Steenwijk, Vendelweg 1, tijdens de openingstijden.

(2) inspraakreactie/zienswijze

Een inspraakreactie of zienswijze richt u, tenzij anders vermeld, aan burgemeester en wethouders, postbus 162, 8330 AD Steenwijk.

(3) bezwaar

Het bezwaarschrift richt u, tenzij anders vermeld, aan burgemeester en wethouders, postbus 162, 8330 AD Steenwijk. U kunt de voorzieningenrechter verzoeken om een zogenaamde voorlopige voorziening te treffen, wanneer een spoedeisende beslissing op het bezwaarschrift noodzakelijk is. Dit verzoek richt u aan: de voorzieningenrechter van Rechtbank Overijssel, Zittingsplaats Zwolle, postbus 10067, 8000 GB Zwolle.

(4) beroep

Het beroepschrift dient u in bij Rechtbank Overijssel, Zittingsplaats Zwolle, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle. Als een spoedeisende beslissing noodzakelijk is, kunt u de voorzieningenrechter van deze rechtbank verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen. U mag het beroep- of verzoekschrift ook digitaal indienen via: loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD).