Welzijn & Cultuur

Ingekomen aanvragen evenementenvergunning

Blokzijl, Havenkolk, Vuurwerkshow, 01-01-2021 van 00.15 uur tot 00.30 uur
Kallenkote, Kallenkote 19, Mudrun Boer & Burger en sportieve markt, 11-04-2020 van 11.00 uur tot 17.00 uur
Sint Jansklooster, Bonkenhaveweg 28a, Feestweek op 25-04-2020 van 20.00 uur tot 00.00 uur, 28-04-2020 van 13.30 uur tot 23.00 uur, 29-04-2020 van 10.00 uur tot 23.00 uur, 30-04-2020 van 12.00 uur tot 22.00 uur, 01-05-2020 van 13.30 uur tot 22.00 uur, 02-05-2020 van 15.30 uur tot 01.00 uur
Steenwijk, centrum, Steenwijks Ontzet, 23-02-2020 van 13.00 uur tot 20.00 uur
Vollenhove, Oppen Swolle 20, Keet Puntienfeest, 13-05-2020 van 20.00 uur tot 00.00 uur, 14-05-2020 van 19.00 uur tot 00.00 uur, 15-05-2020 van 14.00 uur tot 00.00 uur en 16-05-2020 van 12.00 uur tot 01.00 uur

De stukken liggen t/m 4 maart 2020 ter inzage (1).


Reageren?

T/m 4 maart 2020 kunnen belanghebbenden bij voorkeur schriftelijk, of mondeling, hun zienswijze (2) naar voren brengen.

 

Verleende ontheffing geluid

Sint Jansklooster, Leeuwte 29, live muziek bij bruiloft op 04-04-2020 van 14.00 uur tot 01.00 uur (11-02-2020)

 

Reageren?

Binnen 6 weken na de datum tussen haakjes kunnen belanghebbenden bezwaar (3) maken.

    

(1) terinzagelegging

Stukken kunt u, tenzij anders vermeld, inzien in het gemeentehuis in Steenwijk, Vendelweg 1, tijdens de openingstijden.

(2) inspraakreactie/zienswijze

Een inspraakreactie of zienswijze richt u, tenzij anders vermeld, aan burgemeester en wethouders, postbus 162, 8330 AD Steenwijk.

(3) bezwaar

Het bezwaarschrift richt u, tenzij anders vermeld, aan burgemeester en wethouders, postbus 162, 8330 AD Steenwijk. U kunt de voorzieningenrechter verzoeken om een zogenaamde voorlopige voorziening te treffen, wanneer een spoedeisende beslissing op het bezwaarschrift noodzakelijk is. Dit verzoek richt u aan: de voorzieningenrechter van Rechtbank Overijssel, Zittingsplaats Zwolle, postbus 10067, 8000 GB Zwolle.

(4) beroep

Het beroepschrift dient u in bij Rechtbank Overijssel, Zittingsplaats Zwolle, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle. Als een spoedeisende beslissing noodzakelijk is, kunt u de voorzieningenrechter van deze rechtbank verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen. U mag het beroep- of verzoekschrift ook digitaal indienen via: loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD).