Algemeen

commissie bezwaarschriften

2 maart 2020    

commissie bezwaarschriften, Vendelweg 1, Steenwijk
Agenda
19.00 uur    bezwaarschrift tegen verleende omgevingsvergunning voor het bouwen van een opbouw op garage locatie David van Bourgondiëstraat 6 te 8325 GP  VOLLENHOVE
20.00 uur    bezwaarschrift tegen de opgelegde last onder dwangsom locatie Kerkweg 45 te 8355 BM  GIETHOORN
21.00 uur    bezwaarschrift tegen verleende omgevingsvergunning voor het bouwen van een schuur, locatie Heetveld 12 te 8326 BJ  SINT JANSKLOOSTER
De stukken liggen t/m 02-03-2020 voor belanghebbenden in het gemeentehuis ter inzage (1).


Politieke Markt

3 maart 2020           

Politieke Markt, gemeentehuis, Vendelweg 1, Steenwijk, aanvang 19.30 uur.
De agenda vindt u op onze website www.steenwijkerland.nl onder Bestuur/Raadsinformatie

 

Bekendmaking uitschrijving BRP

Op grond van artikel 2.22 Wet basisregistratie personen (BRP) zijn de adresgegevens van de volgende personen ambtshalve gewijzigd in: ‘onbekend’.
Abdelkader, M.  , 01-07-1970 per 20-01-2020 (voornemen)
van der Sluis, J., 25-09-1962 per 20-01-2020 (voornemen)
Klaver, F., 12-02-1992 per 20-01-2020 (voornemen)
T/m 07-04-2020 kan een belanghebbende tegen de uitschrijving bezwaar (3) maken. Informatie over adresonderzoek vindt u op de gemeentelijke website

 

Bekendmaking Wijziging Algemene plaatselijke verordening

De gemeenteraad heeft op 21 januari 2020 besloten de Algemene plaatselijke verordening (APV) te wijzigen. Dit heeft tot gevolg dat enkele artikelen van de APV zijn gewijzigd. De wijziging is bekendgemaakt in elektronisch Gemeenteblad 2020, nr. 46380, te vinden op: www.officielebekendmakingen.nl. Daar staat de volledige tekst van het besluit. De gewijzigde APV is op 21 februari 2020 in werking getreden.
Verder ligt het kosteloos ter inzage. Tegen betaling kunt u hiervan een afschrift krijgen.

 

(1) terinzagelegging

Stukken kunt u, tenzij anders vermeld, inzien in het gemeentehuis in Steenwijk, Vendelweg 1, tijdens de openingstijden.

(2) inspraakreactie/zienswijze

Een inspraakreactie of zienswijze richt u, tenzij anders vermeld, aan burgemeester en wethouders, postbus 162, 8330 AD Steenwijk.

(3) bezwaar

Het bezwaarschrift richt u, tenzij anders vermeld, aan burgemeester en wethouders, postbus 162, 8330 AD Steenwijk. U kunt de voorzieningenrechter verzoeken om een zogenaamde voorlopige voorziening te treffen, wanneer een spoedeisende beslissing op het bezwaarschrift noodzakelijk is. Dit verzoek richt u aan: de voorzieningenrechter van Rechtbank Overijssel, Zittingsplaats Zwolle, postbus 10067, 8000 GB Zwolle.

(4) beroep

Het beroepschrift dient u in bij Rechtbank Overijssel, Zittingsplaats Zwolle, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle. Als een spoedeisende beslissing noodzakelijk is, kunt u de voorzieningenrechter van deze rechtbank verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen. U mag het beroep- of verzoekschrift ook digitaal indienen via: loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD).