Verkeer & Vervoer

Tijdelijke wegafsluiting

Vanaf 9 maart 2020 vinden er in een aantal fasen afsluitingen plaats in Willemsoord ten behoeve van de herinrichting van de Steenwijkerweg.
Fase 1 is van Bentekamp tot de Paasloregel. Het gaat om een volledige afsluiting voor gemotoriseerd verkeer van  9 maart 7.00 uur tot 4 mei 17.00 uur.

 

Verkeersbesluit

Giethoorn, nabij Ds. J.J. Ketstraat 115, realiseren gehandicaptenparkeerplaats op kenteken.
De stukken liggen van 26-02-2020 t/m 07-04-2020 ter inzage (1).


Reageren?

T/m 07-04-2020 kunnen belanghebbenden bezwaar (3) maken.

 

(1) terinzagelegging

Stukken kunt u, tenzij anders vermeld, inzien in het gemeentehuis in Steenwijk, Vendelweg 1, tijdens de openingstijden.

(2) inspraakreactie/zienswijze

Een inspraakreactie of zienswijze richt u, tenzij anders vermeld, aan burgemeester en wethouders, postbus 162, 8330 AD Steenwijk.

(3) bezwaar

Het bezwaarschrift richt u, tenzij anders vermeld, aan burgemeester en wethouders, postbus 162, 8330 AD Steenwijk. U kunt de voorzieningenrechter verzoeken om een zogenaamde voorlopige voorziening te treffen, wanneer een spoedeisende beslissing op het bezwaarschrift noodzakelijk is. Dit verzoek richt u aan: de voorzieningenrechter van Rechtbank Overijssel, Zittingsplaats Zwolle, postbus 10067, 8000 GB Zwolle.

(4) beroep

Het beroepschrift dient u in bij Rechtbank Overijssel, Zittingsplaats Zwolle, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle. Als een spoedeisende beslissing noodzakelijk is, kunt u de voorzieningenrechter van deze rechtbank verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen. U mag het beroep- of verzoekschrift ook digitaal indienen via: loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD).