Algemeen

Bekendmaking vaststelling Nota wijzigingen APV 2021

De gemeenteraad heeft op 19 januari 2021 de ‘Nota wijzigingen APV 2021’ vastgesteld. Dit heeft tot gevolg dat enkele artikelen van de Algemene plaatselijke verordening (APV) zijn gewijzigd. De wijziging is bekendgemaakt in elektronisch Gemeenteblad 2021, nr. 35953, te vinden op: www.officielebekendmakingen.nl Daar staat de volledige tekst van het besluit. De gewijzigde APV treedt op 16 februari 2021 in werking.
Verder ligt het kosteloos ter inzage. Tegen betaling kunt u een afschrift krijgen.