Omgevingsvergunningen

Ingekomen aanvragen omgevingsvergunning

Blokzijl, Kanaalweg 1, uitbreiden dierenartspraktijk (15-02-2021)
Blokzijl, Kuinderdijk 1, gedeeltelijk vervangen rietendak door dakpannen (16-02-2021)
Giethoorn, tussen Dwarsgracht 3 en 7, vervangen 2 beweegbare vonders (17-02-2021)
Giethoorn, Jonenweg, plegen groot onderhoud fiets/loop brug Cornelisgracht (12-02-2021)
Kuinre, Vijverpark 63, bouwen opbouw op aanbouw (15-02-2021)
Oldemarkt, de Benten 3, plaatsen 7 prefab opslagunits  (15-02-2021)
Steenwijk, Aasingel 11, plaatsen tijdelijke woonunit (12-02-2021)
Steenwijk, De strekel 30, plaatsen dakkapel (17-02-2021)
Steenwijk, naast Dolderweg 25, bouwen bedrijfspand (11-02-2021)
Steenwijk, Koematen 36, aanpassen gevelbekleding (16-02-2021)
Steenwijk, Onnaweg / Bedelaarspad, verbouwen 2 trafocellen (15-02-2021)
Tuk, Tukseweg 158, brandveilig gebruik Het Woldkasteel (12-02-2021)
Wanneperveen, Veneweg 189-14, plaatsen overkapping over insteekhaven (11-02-2021)        

 

Verleende omgevingsvergunningen (reguliere procedure)

Blokzijl, Kuinderdijk 1, kappen wilg (11-02-2021)
Blokzijl, Scheepsdiep 30, bouwen loods (12-02-2021)
Giethoorn, Binnenpad 49, plaatsen PV-panelen op botenloods (16-02-2021)        
Giethoorn, Rietkragge 12, bouwen woning (12-02-2021)        
Kuinre, Worstsloot 1a, uitbreiden opfokstal (15-02-2021)        
Sint Jansklooster, Kadoelen 8, isoleren buitengevel (17-02-2021)        
Steenwijk, Dolderweg 40, bouwen tijdelijke opvoerband (11-02-2021)        
Steenwijk, Stationsstraat 10, transformatie kantoorpand naar woning (11-02-2021)        

Reageren?

Binnen 6 weken na de datum tussen haakjes kunnen belanghebbenden bezwaar (3) maken.

 

Verleende omgevingsvergunning (reguliere procedure) afgegeven door de gemeente Meppel voor werkzaamheden op grondgebied gemeente Steenwijkerland

Nijeveen, landbouwgebied rondom Nieuwveenselanden ten westen van perceel sectie G perceelnummer 35, aanpassen waterhuishoudkundige inrichting (03-02-2021)

Reageren?

Voor vragen en/of bezwaar maken, kunnen belanghebbende binnen 6 weken na de datum tussen haakjes terecht bij de gemeente Meppel.

 

(1) terinzagelegging

Stukken kunt u, tenzij anders vermeld, inzien in het gemeentehuis in Steenwijk, Vendelweg 1, tijdens de openingstijden.

(2) inspraakreactie/zienswijze

Een inspraakreactie of zienswijze richt u, tenzij anders vermeld, aan burgemeester en wethouders, postbus 162, 8330 AD Steenwijk.

(3) bezwaar

Het bezwaarschrift richt u, tenzij anders vermeld, aan burgemeester en wethouders, postbus 162, 8330 AD Steenwijk. U kunt de voorzieningenrechter verzoeken om een zogenaamde voorlopige voorziening te treffen, wanneer een spoedeisende beslissing op het bezwaarschrift noodzakelijk is. Dit verzoek richt u aan: de voorzieningenrechter van Rechtbank Overijssel, Zittingsplaats Zwolle, postbus 10067, 8000 GB Zwolle.

(4) beroep

Het beroepschrift dient u in bij Rechtbank Overijssel, Zittingsplaats Zwolle, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle. Als een spoedeisende beslissing noodzakelijk is, kunt u de voorzieningenrechter van deze rechtbank verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen. U mag het beroep- of verzoekschrift ook digitaal indienen via: loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD).