Omgevingingsvergunningen

Ingekomen aanvragen omgevingsvergunning

Blokzijl, Breestraat 4, herstellen achtergevel (03-02-2021)
Blokzijl, Breestraat 6, herstellen linker zijgevel (02-02-2021)
Eesveen, Dwarsweg 9, kappen bomen (28-01-2021)
Giethoorn, Binnenpad 50, verbeteren toegankelijkheid en aanzicht kerk (29-01-2021)
Giethoorn, Binnenpad 73b, bouwen berging (03-02-2021)
Kallenkote, Kallenkote 62D, afwijken bestemmingsplan t.b.v. vergroten bouwvlak (28-01-2021)
Onna, tussen Dwarssloot-Oost 6 en 8, plaatsen zonwering op dataverwerkingskast LOFAR station (28-01-2021)
Onna, Steenakkers-Oost 6, plaatsen carport/berging (26-01-2021)
Ossenzijl, Hellingstraat 5, realiseren gastenverblijf/zorgopvang (29-01-2021)
Steenwijk, Achterslagen 30, bouwen bijgebouw (29-01-2021)
Steenwijk, Burgemeester H.G. Reinenstraat 20, plaatsen enkelzijdige nokverhoging (28-01-2021)
Steenwijk, Eeser Hout, bouwen bedrijfspand (02-02-2021)
Steenwijk, Gasthuisstraat 4, realiseren appartement (28-01-2021)        
Steenwijkerwold, Gelderingen 87, realiseren 10 à 12 camperplaatsen (27-01-2021)        
Vollenhove, Pluut 4, plaatsen tuinoverkapping (02-02-2021)        
Vollenhove, Weg van Rollecate 19b, bouwen bedrijfshal (29-01-2021)
Wanneperveen, Veneweg 204, kappen 3 wilgen (27-01-2021)        
Wanneperveen, Zomerdijk 4a, uitbreiden melkveebedrijf binnen bestaande stallen/gebouwen (29-01-2021)        
Willemsoord, Steenwijkerweg 175, kappen 2 kastanjebomen (02-02-2021)      

         
Verlenging beslistermijn omgevingsvergunningen

Burgemeester en wethouders hebben besloten de beslistermijn voor de volgende aanvraag te verlengen met maximaal 6 weken:
Sint Jansklooster, Kloosterweg 46, verhogen voordeur (29-01-2021)
Sint Jansklooster, nabij fietstunnel Leeuwte, plaatsen kunstwerk (28-01-2021)        
Steenwijk, Koningstraat 6, transformeren winkel naar woning (02-02-2021)        
 

Verleende omgevingsvergunningen (reguliere procedure)

Blankenham, Lageweg 12, kappen 16 bomen en herplant met esdoorn en hazelaar (29-01-2021)
De Bult, Duivenslaagte 2-011, bouwen aanbouw (03-02-2021)
Giethoorn, Bramen t.h.v. Klossenbrug, kappen wilg (01-02-2021)        
Giethoorn, Binnenpad en Vermaningspad, herplanten 12 bomen (27-01-2021)
Giethoorn, Hazelaar 32 en 34, bouwen 2 vrijstaande woningen (02-02-2021)
Giethoorn, Rietkragge 4, uitbreiden woning en bouwen bijgebouw (02-02-2021)
Giethoorn, Vlier 31 en 33, bouwen twee-onder-een kapwoning (29-01-2021)
Scheerwolde, Brink/Schoolstraat, kappen 8 bomen (28-01-2021)
Steenwijkerwold, Gelderingen 4, plaatsen 2 dakkapellen (03-02-2021)
Vollenhove, Franse Pad en Laan van Toutenburgh, kroonreductie met kappen 23 bomen en herplanten 28 bomen (28-01-2021)        
Vollenhove, Schouw 5 en 7, bouwen twee-onder-een-kapwoning (27-01-2021)        
Zuidveen, Zuidveenseweg 31, tijdelijk bewonen bijgebouw (01-02-2021)            

Reageren?

Binnen 6 weken na de datum tussen haakjes kunnen belanghebbenden bezwaar (3) maken.
 

 

(1) terinzagelegging

Stukken kunt u, tenzij anders vermeld, inzien in het gemeentehuis in Steenwijk, Vendelweg 1, tijdens de openingstijden.

(2) inspraakreactie/zienswijze

Een inspraakreactie of zienswijze richt u, tenzij anders vermeld, aan burgemeester en wethouders, postbus 162, 8330 AD Steenwijk.

(3) bezwaar

Het bezwaarschrift richt u, tenzij anders vermeld, aan burgemeester en wethouders, postbus 162, 8330 AD Steenwijk. U kunt de voorzieningenrechter verzoeken om een zogenaamde voorlopige voorziening te treffen, wanneer een spoedeisende beslissing op het bezwaarschrift noodzakelijk is. Dit verzoek richt u aan: de voorzieningenrechter van Rechtbank Overijssel, Zittingsplaats Zwolle, postbus 10067, 8000 GB Zwolle.

(4) beroep

Het beroepschrift dient u in bij Rechtbank Overijssel, Zittingsplaats Zwolle, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle. Als een spoedeisende beslissing noodzakelijk is, kunt u de voorzieningenrechter van deze rechtbank verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen. U mag het beroep- of verzoekschrift ook digitaal indienen via: loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD).