Algemeen

Openbare vergaderingen/bijeenkomsten

1 maart 2022 Politieke Markt, aanvang 19.30 uur
Wilt u gebruik maken van het spreekrecht? Neem dan voor 1 maart 12 uur contact op met de griffie via griffie@steenwijkerland.nl . De vergadering is live te volgen via onze website www.steenwijkerland.nl onder Bestuur/Raadsinformatie. Daar vindt u de agenda ook. 
 

Beleidskader voor kleine windmolens in de gemeente Steenwijkerland

De gemeenteraad heeft op 25 januari 2022 het beleidskader voor kleine windmolen in de gemeente Steenwijkerland vastgesteld. Dit beleid biedt een afwegingskader bij indiening van een aanvraag voor plaatsing van een kleine windmolen. Het biedt initiatiefnemers duidelijkheid, en de benodigde procedure voor een omgevingsvergunning kan met behulp van dit beleid gemakkelijker en sneller worden doorlopen. Het beleidskader is gepubliceerd  in Gemeenteblad 2022, nummer 53225 te vinden op: www.officielebekendmakingen.nl. Daar staat ook de volledige tekst van het beleidskader dat op 9 februari 2022 in werking is getreden. 
Verder ligt het kosteloos ter inzage. Tegen betaling kunt u een afschrift krijgen.
 

Vaststelling Verordening individuele studietoeslag

De gemeenteraad heeft op 25-1-2022 de Verordening individuele studietoeslag gemeente Steenwijkerland 2022 vastgesteld. Met deze regeling is de individuele studietoeslag voor inwoners met een arbeidshandicap per 1 januari 2022 verhoogd. De verordening is bekendgemaakt in Gemeenteblad 2022, nr. 45366, te vinden op: www.officielebekendmakingen.nl. Daar vindt u ook de volledige tekst. 
De verordening ligt verder kosteloos ter inzage. Tegen betaling kunt u een afschrift krijgen.