Omgevingsvergunningen

Ingekomen aanvragen omgevingsvergunningen

Blokzijl, Muggenbeet 9, kappen wilg en 2 essen (31-1-2022)
Zuiderstraat 15, uitbouwen woning (2-2-2022)
Marijenkampen, Ongeleg 8, aanleggen mestput (31-1-2022)
Paasloo, Paasloerweg 47b, ombouwen veestal naar vakantiewoning (3-2-2022)
Sint Jansklooster, Vosenkamp 23, plaatsen dakkapel (2-2-2022)
Steenwijk, Hooilandenallee 9, bouwen woning (3-2-2022)
Johan Willem Frisolaan 8, bouwen woning (2-2-2022)
Vollenhove, weg van Rollecate 19, bouwen loods (2-2-2022)
Willemsoord, Steenwijkerweg 155, uitbreiden snackbar (1-2-2022)
 

Verlenging beslistermijn omgevingsvergunningen

Burgemeester en wethouders hebben besloten de beslistermijn voor de volgende aanvraag te verlengen met maximaal 6 weken:
Steenwijk, Produktieweg 7, uitbreiden extrusiehal (8-2-22)

 

Verleende omgevingsvergunningen (reguliere procedure)

Belt Schutsloot, Belterweg 34, vervangen berging door 2 bergingen met aangebouwd botenhuis (14-1-2022)
Blokzijl, Scheepsdiep 13 a t/m k, bouwen van bedrijfsverzamelunits en romney-loods (27-01-2022)
Giethoorn, naast Beulakerweg 25, legaliseren en ophogen voetgangersbruggetje (17-11-2021) https://www.overheid.nl/berichten-over-uw-buurt.     
Op www.officielebekendmakingen.nl staat hoe u de stukken kunt bekijken en hoe u erop kunt reageren. Zoeken naar publicaties gaat makkelijk via www.overheid.nl/berichten-over-uw-buurt.     

 

Verleende omgevingsvergunningen (uitgebreide procedure)

Er is een omgevingsvergunning verleend voor: 
Wanneperveen, Veneweg 129, vervangen stallen
Op www.officielebekendmakingen.nl staat hoe u de stukken kunt bekijken en hoe u erop kunt reageren. Zoeken naar publicaties gaat makkelijk via www.overheid.nl/berichten-over-uw-buurt. 

 

Ontwerpbesluiten omgevingsvergunningen (uitgebreide procedure)

Het voornemen bestaat om een omgevingsvergunning te verlenen voor:
Oldemarkt, tussen Markerbroekweg 3 en 4, aanleggen natte oeverzone  
Wanneperveen, Veneweg 42, bouwen drijfmestsilo, bouwen zand/mestscheidingsinstallatie en legaliseren sleufsilo’s
Op www.officielebekendmakingen.nl staat hoe u de stukken kunt bekijken en hoe u erop kunt reageren. Zoeken naar publicaties gaat makkelijk via www.overheid.nl/berichten-over-uw-buurt.