Verkeer & vervoer

Tijdelijke wegafsluiting

Dwarsgracht, De Rietlanden, van 21-02-2022 7.00 uur t/m 25-02-2022 16.00 uur, i.v.m. aanleg van verkeersdrempels, gedeeltelijk wegafsluiting waarbij verkeer over rijplaten door de berm gaat.