Algemeen

Openbare vergaderingen/bijeenkomsten


7 februari 2022            Openbare vergadering Adviesraad Sociaal Domein Steenwijkerland, aanvang 10.00 uur. 
                                      De agenda vindt u op www.steenwijkerland.nl/adviesraadsociaaldomein
                                      I.v.m. corona is het niet mogelijk de vergadering bij te wonen. Mocht u belangstelling hebben voor de vergadering of informatie willen over de agenda, dan verzoeken wij u contact op te nemen met de secretaresse van de Adviesraad Sociaal Domein, tel.nr. 14 0521. 
 


7 februari 2022            Commissie bezwaarschriften, gemeentehuis, Vendelweg 1 in Steenwijk
                                     Agenda:
                                    19.15 uur: bezwaarschrift tegen het gedeeltelijk toekennen van een Wob-verzoek. De stukken liggen t/m 7 februari 2022 voor belanghebbenden ter inzage.
 


15 februari 2022         Raadsvergadering, aanvang 19.30 uur
                                    Wilt u gebruik maken van het spreekrecht? Neem dan voor 15 februari 12 uur contact op met de griffie via griffie@steenwijkerland.nl. De vergadering is live te volgen via onze website www.steenwijkerland.nl onder Bestuur/Raadsinformatie. Daar vindt u de agenda ook.