Bestemmingsplannen

Vaststelling bestemmingsplan Steenwijk – Tukseweg 1

De gemeenteraad heeft op 21 december 2021 het bestemmingsplan Steenwijk – Tukseweg 1 vastgesteld. Het plan heeft betrekking op het realiseren van 21 appartementen op het perceel aan de Tukseweg 1 te Steenwijk (voormalig hotel de Gouden Engel).
Op www.officielebekendmakingen.nl staat hoe u de stukken kunt bekijken en hoe u erop kunt reageren. Zoeken naar publicaties gaat makkelijk via www.overheid.nl/berichten-over-uw-buurt