Omgevingsvergunningen

Ingekomen aanvragen omgevingsvergunning      

Steenwijk, landgoedallee 25, bouwen woning (19-1-2022)
naast Parallelweg 6, plaatsten 4 woonwagen (18-1-2022)
Tuk, Steendijk 5, legaliseren hekwerk (24-1-2022)
 

Verlenging beslistermijn omgevingsvergunningen

Burgemeester en wethouders hebben besloten de beslistermijn voor de volgende aanvraag te verlengen met maximaal 6 weken:
Steenwijk, Buitensingel 13, onderkelderen woning (17-1-2022)
Wanneperveen, Zomerdijk 4a en 4b, tijdelijk plaatsen energie opslag systeem (EOS) (19-1-2022)
Wetering, Wetering-Oost 42, verbouwen en splitsen boerderij (21-1-2022)        

 

Verleende omgevingsvergunningen (reguliere procedure)

Belt Schutsloot, langs Havezatherweg, aanleggen 3 parkeerplaatsen (17-1-2022)
Eesveen, nabij Eesveenseweg 46, aanleggen landbouwinrit (21-1-2022)        
Steenwijk, Johan Willem Frisolaan 18, bouwen woning (17-1-2022)        
Landgoedallee 2, bouwen woning (20-1-2022)
Nicolaas Ter Maethstraat 2, 2A t/m 2H, 2J, 2K, 2M, 2N en 2P, bouwen 14 appartementen (20-1-2022)
Op www.officielebekendmakingen.nl staat hoe u de stukken kunt bekijken en hoe u erop kunt reageren. Zoeken naar publicaties gaat makkelijk via www.overheid.nl/berichten-over-uw-buurt.     

 

Verleende omgevingsvergunning (uitgebreide procedure)

Er is een omgevingsvergunning verleend voor: 
Steenwijk, Sluisweg 1, 1A t/m 1H en 1K, 1M en 1N, bouwen woongebouw met 12 appartementen 
In het digitale Gemeenteblad staat hoe u de stukken kunt bekijken en hoe u op de stukken kunt reageren. Het Gemeenteblad vindt u op www.officielebekendmakingen.nl. Het zoeken gaat eenvoudig via www.overheid.nl/berichten-over-uw-buurt.

 

Ontwerpbesluiten omgevingsvergunning (uitgebreide procedure)

Het voornemen bestaat om een omgevingsvergunning te verlenen voor:
Sint Jansklooster, Barsbeek 28, verbouwen woning
Kadoelen 21, houden van meelwormen 
In het digitale Gemeenteblad staat hoe u de stukken kunt bekijken en hoe u op de stukken kunt reageren. Het Gemeenteblad vindt u op www.officielebekendmakingen.nl. Het zoeken gaat eenvoudig via www.overheid.nl/berichten-over-uw-buurt.

 

Verleende ontheffing geluidhinder

Giethoorn, Beulakerweg 26, 27-05-2022 van 20.00 uur tot 01.00 uur, organiseren van een tuinfeest (26-01-2022).
Binnen 6 weken na de datum tussen haakjes kunnen belanghebbenden bezwaar maken.