Algemeen

Openbare vergaderingen/bijeenkomsten


8 maart 2022, Raadsvergadering, aanvang 19.30 uur
Wilt u gebruik maken van het spreekrecht? Neem dan voor 8 maart 12 uur contact op met de griffie via griffie@steenwijkerland.nl. De vergadering is live te volgen via onze website www.steenwijkerland.nl onder Bestuur/Raadsinformatie. Daar vindt u de agenda ook. 

 

Bekendmaking Kandidatenlijsten verkiezing van de leden van de gemeenteraad van Steenwijkerland.

Op 4-2-2022 heeft de voorzitter van het centraal stembureau, voor verkiezing van de leden van de gemeenteraad van Steenwijkerland, de voor de op 16-3-2022 te houden verkiezing ingeleverde geldige kandidatenlijsten bekendgemaakt. 
Het besluit treedt in werking op 4-2-2022. Rechtsgeldige bekendmaking van het besluit vindt plaats op www.officielebekendmakingen.nl, onder nummer 62329. Daar vindt u de volledige tekst van het besluit. 
Verder ligt het kosteloos ter inzage. Tegen betaling kunt u hiervan een afschrift ontvangen.

 

Bekendmaking uitschrijving BRP 

Op grond van artikel 2.22 Wet basisregistratie personen (BRP) zijn de adresgegevens van de volgende personen ambtshalve gewijzigd in: ‘onbekend’.
Momand, N.A., 05-04-1996 per 17-01-2022 (voornemen) 
T/m 28-03-2022  kan een belanghebbende tegen de uitschrijving bezwaar maken. Informatie over adresonderzoek vindt u op de gemeentelijke website.

 

Bekendmaking vaststelling Coffeeshopbeleid gemeente Steenwijkerland 2022 

De burgemeester heeft op 31 januari 2022 het ‘Coffeeshopbeleid gemeente Steenwijkerland 2022’ vastgesteld. Hiermee is het coffeeshopbeleid uit 2019 ingetrokken. Het coffeeshopbeleid bevat de lokale uitwerking van de Aanwijzing Opiumwet van het Openbaar Ministerie (OM). De hoofddoelstellingen zijn de handhaving van de openbare orde en de bescherming van het woon- en leefklimaat. Recente wijzigingen in wet- en regelgeving, de rechtspraak en een verzoek om de openingstijden te wijzigen, zijn aanleiding geweest om nieuw coffeeshopbeleid vast te stellen. Het beleid is bekendgemaakt in elektronisch Gemeenteblad 2022, nr. 59454, te vinden op: www.officielebekendmakingen.nl. Daar staat de volledige tekst van de regeling. Het beleid is op 16 februari 2022 in werking getreden.
Verder ligt het kosteloos ter inzage. Tegen betaling kunt u een afschrift krijgen.