Bestemmingsplannen

Kennisgeving ontwerp correctieve herziening bestemmingsplan Steenwijk, Bloemenbuurt

Het ontwerp correctieve herziening bestemmingsplan Steenwijk, Bloemenbuurt van de gemeente Steenwijkerland ligt ter inzage. Het plan heeft betrekking op reparatie van de verbeelding.
Op www.officielebekendmakingen.nl staat hoe u de stukken kunt bekijken en hoe u erop kunt reageren. Zoeken naar publicaties gaat makkelijk via www.overheid.nl/berichten-over-uw-buurt