Omgevingsvergunningen

Ingekomen aanvragen omgevingsvergunningen

Basse, Basserveld 7, bouwen carport (8-2-2022)
Eesveen, nabij Mr. Gerritsweg 11, kappen berk en 2 eiken (8-2-2022)
Giethoorn Beulakerweg 80, plaatsen kunstwerk (8-2-2022)
Binnenpad 15a, plaatsen zonnepanelen (8-2-2022)
Jonenweg 29, plaatsen tuinkas (7-2-2022)
Ossenzijl, Hoofdstraat 57, vernieuwen en vergroten dakkapel (9-2-2022)
Oudeweg 9, dempen sloot (8-2-2022)
Sint Jansklooster, Koningsspil 14 en 16, bouwen twee-onder-één-kapwoning (9-2-2022)
Steenwijk, Brigade 28A, plaatsen erfafscheiding (8-2-2022)
Landgoedallee 12, plaatsen tijdelijke blokhut (8-2-2022)
Onnastraat 46, bouwen bergingen (9-2-2022)
Oosterstraat 56 en 58, wijzigen verleende vergunning ivm positie trappen en verschuiving doorbraak (9-2-2022)
Oosterstraat 91, verbouwen winkel en bovenwoning (9-2-2022)
Tuk, Weldadigheid 3, plaatsen dakraam (9-2-2022)
Willemsoord, Ronde Blesse 6, kappen 23 bomen (7-2-2022)
 

Verlenging beslistermijn omgevingsvergunningen

Burgemeester en wethouders hebben besloten de beslistermijn voor de volgende aanvraag te verlengen met maximaal 6 weken:
Steenwijk, Aasingel 11, bouwen woning (15-2-2022)
Buitensingel 35, bouwen woning met aanbouw (11-2-2022)

 

Verleende omgevingsvergunningen (reguliere procedure)

Kuinre, Worstdijk, kappen zes essen nabij gemaal (7-2-2022)
Oldemarkt, ’t Butent 28a, bouwen woning (7-2-2022)    
Ossenzijl, Oudeweg 29, herbouwen woning (4-2-2022)    
Steenwijk, Eeserwold, bouwen bedrijfsverzamelgebouw (1-2-2022)    
Landgoedallee 18, bouwen woning (1-2-2022)    
Onnastraat 46, aanbrengen wijzigingen t.o.v. verleende omgevingsvergunning (11-2-2022)    
Op www.officielebekendmakingen.nl staat hoe u de stukken kunt bekijken en hoe u erop kunt reageren. Zoeken naar publicaties gaat makkelijk via www.overheid.nl/berichten-over-uw-buurt.