Algemeen

Bekendmaking vaststelling Nota wijzigingen APV 2021

De gemeenteraad heeft op 21 december 2021 de ‘Nota wijzigingen APV 2021’ vastgesteld. Dit heeft tot gevolg dat enkele artikelen van de Algemene plaatselijke verordening (APV) zijn gewijzigd. De wijziging is bekendgemaakt in elektronisch Gemeenteblad 2022, nr. 36765, te vinden op: www.officielebekendmakingen.nl. Daar staat de volledige tekst van het besluit. De gewijzigde APV treedt op 9 februari 2022 in werking. Verder ligt het kosteloos ter inzage. Tegen betaling kunt u een afschrift krijgen.
 

Bekendmaking vaststelling Wijziging Welstandsnota – Beeldkwaliteitsplan Landgoed De Woldberg

De gemeenteraad heeft op 21 december 2021 het ‘Beeldkwaliteitsplan Landgoed De Woldberg’, van 18 augustus 2021, vastgesteld en de welstandsnota Steenwijkerland gewijzigd, zodat het Beeldkwaliteitsplan Landgoed De Woldberg van 18 augustus 2021 het Beeldkwaliteitsplan van 2005 gedeeltelijk vervangt. Deze wijziging van de welstandsnota is bekendgemaakt in elektronisch Gemeenteblad 2022, nr. 36836, te vinden op: www.officielebekendmakingen.nl. Daar staat de volledige tekst van het Beeldkwaliteitsplan Landgoed De Woldberg. Deze wijziging van de welstandsnota is op 1 februari 2022 in werking getreden. Verder ligt het kosteloos ter inzage. Tegen betaling kunt u een afschrift krijgen.
 

Bekendmaking uitschrijving BRP 

Op grond van artikel 2.22 Wet basisregistratie personen (BRP) zijn de adresgegevens van de volgende personen ambtshalve gewijzigd in: ‘onbekend’.
OsiƄski, K.M., 08-09-1989 per 03-01-2022 (voornemen) 
Czaporowski, A, 24-08-1992 per 03-01-2022 (voornemen) 
Czaporowska, N., 01-02-1995 per 03-01-2022 (voornemen) 
Cohen, L.L., 03-10-1987 per 03-01-2022 (voornemen) 
Cohen, O.B.D., 31-05-1989 per 03-01-2022 (voornemen)
T/m 14-2-2022 kan een belanghebbende tegen de uitschrijving bezwaar maken. Informatie over adresonderzoek vindt u op de gemeentelijke website.