Verkeer & Vervoer

Tijdelijke wegafsluiting

Steenwijk, Meppelerweg, Dennenallee,  Looweg en Bedelaarspad, 10-2-2022 van 9.00 tot 16.00 uur volledig afgesloten voor gemotoriseerd verkeer, i.v.m. hijswerkzaamheden nieuwe trafo.

 

Verkeersbesluit

Steenwijk, nabij Irisstraat 123, realiseren gehandicaptenparkeerplaats op kenteken.
nabij Preistingestraat 31, realiseren gehandicaptenparkeerplaats op kenteken.
Op www.officielebekendmakingen.nl staat hoe u de stukken kunt bekijken en hoe u erop kunt reageren. Zoeken naar publicaties gaat makkelijk via www.overheid.nl/berichten-over-uw-buurt