Omgevingsvergunningen

Ingekomen aanvragen omgevingsvergunning (reguliere procedure)

Giethoorn, Jonenweg 21, aanleggen overdekte haven (15-2-2023)
Kanaaldijk 5, kappen es (9-2-2023)
Onna, Meppelerweg 125B, plaatsen tijdelijke stacaravan (13-2-2023)
Steenwijk, Kerkstraat 22, plaatsen beeldscherm in Steenwijker toren (14-2-2023)
Krekensingel 5, bouwen woning (8-2-2023)
Meppelerweg 65, kappen zomereik (10-2-2023)
Steenwijkerwold, Ten Holtheweg 3A, plaatsen schutting (10-2-2023)
Tuk, Heerweg 36, plaatsen carport/overkapping (12-2-2023)
Wetering, Wetering Oost 20b, plaatsen zonnecarport (10-2-2023)
Willemsoord, Koningin Wilhelminalaan 42, uitvoeren herstelwerkzaamheden (15-2-2023)

 

Verlenging beslistermijn omgevingsvergunningen

De beslistermijn voor de volgende aanvragen is verlengd met maximaal 6 weken:
Onna, Achterweg 4, aanbieden dagbesteding (13-2-2023)
Paasloo, Paasloerweg 12, bouwen installatiegebouw en waterglijbanen (14-2-2023)

 

Verleende omgevingsvergunningen (reguliere procedure)

Blokzijl, Bierkade 1, plaatsen borstbeeld (14-2-2023)
Kerkstraat 11, repareren voegwerk en loszittende stenen (14-2-2023)
Giethoorn, Binnenpad 17b, plaatsen zonnepanelen op chalets (9-2-2023)
Rietkragge 36, plaatsen beschoeiing (10-2-2023)
Sint Jansklooster, Beulakerpad 10, plaatsen dakkapel (14-2-2023)
Kloosterweg 3, wijzigen voorgevel (14-2-2023)
Steenwijk, Kerkstraat 22, restaureren orgel (10-2-2023)
Veenderij 3, plaatsen tussengebouw tussen 2 bedrijfshallen (9-2-2023)
Steenwijkerwold, Gelderingen 4, verbouwen woning (14-2-2023)

Op www.officielebekendmakingen.nl staat hoe u de stukken kunt bekijken en hoe u erop kunt reageren. Zoeken naar publicaties gaat makkelijk via www.overheid.nl/berichten-over-uw-buurt