Algemeen

Openbare vergaderingen/bijeenkomsten 

14 maart 2023    Raadsvergadering, aanvang 19.30 uur
De vergadering is live te volgen via onze website www.steenwijkerland.nl onder Bestuur/Raadsinformatie. Daar vindt u de agenda ook. Wilt u gebruik maken van het spreekrecht? Neem dan voor 14 maart 2023, 12.00 uur contact op met de griffie via griffie@steenwijkerland.nl.
 

Wijziging Nadere regels Verbreed Vitaliteitsfonds

Burgemeester en wethouders hebben de Nadere regels Verbreed Vitaliteitsfonds Steenwijkerland 2021 gewijzigd en verlengd. Het Vitaliteitsfonds is bedoeld voor ondersteuning van maatschappelijke organisaties die met hun kernactiviteit een bijdrage leveren aan de vitale samenleving in Steenwijkerland. De wijziging is bekendgemaakt in Gemeenteblad 2023, nr. 69677, te vinden op: www.officielebekendmakingen.nl. De wijziging geldt vanaf 1 januari 2023.  
De wijziging van de nadere regels ligt kosteloos ter inzage. Tegen betaling kunt u hiervan een afschrift krijgen.

 

Subsidieverordening Gecertificeerde Instellingen 

De gemeenteraad heeft op 24-1-2023 de Subsidieverordening Gecertificeerde Instellingen Regio IJsselland vastgesteld. Deze regeling is bekendgemaakt in Gemeenteblad 2023, nr. 77114, te vinden op: www.officielebekendmakingen.nl. Daar staat de volledige tekst. De verordening werkt terug tot en met 28-9-2022. 
De verordening ligt verder kosteloos ter inzage (1). Tegen betaling kunt u hiervan een afschrift krijgen.