Algemeen

Openbare vergaderingen/bijeenkomsten 

14 februari 2023    Openbare vergadering Adviesraad Sociaal Domein Steenwijkerland, aanvang 19.15 uur in het gemeentehuis van Steenwijk. 
De agenda vindt u op onze website www.steenwijkerland.nl/adviesraadsociaaldomein
Mocht u belangstelling hebben voor de vergadering of informatie willen over de agenda, dan verzoeken wij u contact op te nemen met de secretaresse van de Adviesraad Sociaal Domein, tel.nr. 14 0521 of te mailen naar ASD@steenwijkerland.nl

 

Bekendmaking ten aanzien van de op 15 maart 2023 te houden verkiezingen

Op 24 januari 2023 heeft de burgemeester bekendgemaakt dat het voor de verkiezing van de leden van de provinciale staten van Overijssel en voor de leden van het bestuur van het waterschap Drents Overijsselse Delta en het waterschap Zuiderzeeland mogelijk is om te stemmen middels een kiezerspas. Ook is het mogelijk om te stemmen middels een afgegeven volmacht. 
Rechtsgeldige bekendmaking vindt plaats in het digitale Gemeenteblad 2023, te vinden op www.officielebekendmakingen.nl, onder nummers 40775, 40778, 40782, 40786, 40794 en 40798. Daar vindt u de volledige tekst van de besluiten. 
Verder ligt het kosteloos ter inzage. Tegen betaling kunt u hiervan een afschrift ontvangen