Bekendmaking vaststelling: Beleidsregel Tijdelijke bewoning recreatieve nachtverblijven

Type bekendmaking
verordeningen en reglementen
Status
ter informatie
Locatie (gemeente)
  • Steenwijkerland
Publicatiedatum
11-01-2017
Bekendmaking

Beschrijving

Burgemeester en wethouders hebben op 10-05-2016 de Beleidsregel Tijdelijke bewoning recreatieve nachtverblijven vastgesteld. Rechtsgeldige bekendmaking van deze beleidsregel heeft plaatsgevonden in het elektronisch Gemeenteblad 2016, nr. 185363 op www.officielebekendmakingen.nl. Daar vindt u de volledige tekst van de regeling.

Verder ligt de beleidsregel kosteloos ter inzage in het gemeentehuis, Vendelweg 1 in Steenwijk, gedurende de openingstijden (1). Tegen betaling kunt u hiervan een afschrift krijgen.

Procedure

(1) terinzagelegging

Stukken kunt u, tenzij anders vermeld, inzien in het gemeentehuis in Steenwijk, Vendelweg 1, tijdens de openingstijden.

(2) inspraakreactie/zienswijze

Een inspraakreactie of zienswijze richt u, tenzij anders vermeld, aan burgemeester en wethouders, postbus 162, 8330 AD Steenwijk.

(3) bezwaar

Het bezwaarschrift richt u, tenzij anders vermeld, aan burgemeester en wethouders, postbus 162, 8330 AD Steenwijk. U kunt de voorzieningenrechter verzoeken om een zogenaamde voorlopige voorziening te treffen, wanneer een spoedeisende beslissing op het bezwaarschrift noodzakelijk is. Dit verzoek richt u aan: de voorzieningenrechter van Rechtbank Overijssel, Zittingsplaats Zwolle, postbus 10067, 8000 GB Zwolle.

(4) beroep

Het beroepschrift dient u in bij Rechtbank Overijssel, Zittingsplaats Zwolle, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle. Als een spoedeisende beslissing noodzakelijk is, kunt u de voorzieningenrechter van deze rechtbank verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen. U mag het beroep- of verzoekschrift ook digitaal indienen via: loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD).