Kennisgeving Concept Omgevingsvisie Steenwijkerland

Type bekendmaking
verordeningen en reglementen
Status
ter informatie
Locatie (gemeente)
  • Steenwijkerland
Publicatiedatum
11-01-2017
Bekendmaking

Beschrijving

De Omgevingsvisie is een belangrijk document. Het is de kapstok voor beleid, programma’s en projecten rondom ruimtelijke ontwikkelingen en alles wat daar mee samenhangt. In de Omgevingsvisie beschrijven we hoe Steenwijkerland er in 2030 uit ziet. Ook dan willen we een levendige en aantrekkelijke gemeente zijn. We beschrijven in de Omgevingsvisie wat nodig is om dat beeld daadwerkelijk te realiseren. De thema’s zijn Landelijk gebied, Karakteristieke kernen en Vestingstad Steenwijk. De Omgevingsvisie geeft een antwoord op de vraagstukken en uitdagingen die we met elkaar hebben geformuleerd bij het maken van de Toekomstagenda Steenwijkerland.

De concept-Omgevingsvisie (pdf, 955 KB) ligt van 11-01-2017 t/m 21-02-2017 tijdens openingstijden ter inzage in het gemeentehuis, Vendelweg 1 in Steenwijk. Er is ook een samenvatting.
Over de concept-Omgevingsvisie kan iedereen t/m 21-02-2017 schriftelijk of mondeling een zienswijze naar voren brengen. Een schriftelijke zienswijze richt u aan: burgemeester en wethouders van Steenwijkerland, Postbus 162, 8330 AD, Steenwijk.

We zijn benieuwd wat u van de concept Omgevingsvisie vindt en geven graag een toelichting. Daarom organiseren wij in de laatste week van januari drie informele inloopavonden voor inwoners. Op deze avonden is er vrije inloop tussen 17.00 en 19.30 uur. U kunt uw vragen en opmerkingen over de concept-Omgevingsvisie met medewerkers van de gemeente bespreken.

U bent van harte welkom op een van de volgende data en locaties:
-    maandag 30 januari 2017 in Steenwijk (MFC de Zuidwester, Gasthuislaan 84, 8331 MZ Steenwijk)
-    dinsdag 31 januari 2017 in Oldemarkt (MFC Dalzicht, Frieseweg 39, 8375 AH Oldemarkt)
-    donderdag 2 februari 2017 in Vollenhove (Zalencentrum de Burght, Godfried van Rhenenlaan 2, 8325 EX Vollenhove)

Procedure

(1) terinzagelegging

Stukken kunt u, tenzij anders vermeld, inzien in het gemeentehuis in Steenwijk, Vendelweg 1, tijdens de openingstijden.

(2) inspraakreactie/zienswijze

Een inspraakreactie of zienswijze richt u, tenzij anders vermeld, aan burgemeester en wethouders, postbus 162, 8330 AD Steenwijk.

(3) bezwaar

Het bezwaarschrift richt u, tenzij anders vermeld, aan burgemeester en wethouders, postbus 162, 8330 AD Steenwijk. U kunt de voorzieningenrechter verzoeken om een zogenaamde voorlopige voorziening te treffen, wanneer een spoedeisende beslissing op het bezwaarschrift noodzakelijk is. Dit verzoek richt u aan: de voorzieningenrechter van Rechtbank Overijssel, Zittingsplaats Zwolle, postbus 10067, 8000 GB Zwolle.

(4) beroep

Het beroepschrift dient u in bij Rechtbank Overijssel, Zittingsplaats Zwolle, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle. Als een spoedeisende beslissing noodzakelijk is, kunt u de voorzieningenrechter van deze rechtbank verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen. U mag het beroep- of verzoekschrift ook digitaal indienen via: loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD).

Bijlagen