Bekendmaking intrekking Nadere regels m.b.t. diverse subsidies

Type bekendmaking
verordeningen en reglementen
Status
ter informatie
Locatie (gemeente)
  • Steenwijkerland
Publicatiedatum
23-01-2018
Kaart behorende bij: Bekendmaking intrekking Nadere regels m.b.t. diverse subsidies

Beschrijving

Burgemeester en wethouders hebben op 12-12-2017 besloten om de volgende Nadere regels m.b.t. subsidies in te trekken:
-    Nadere regels stimulering elektrisch varen kleine particuliere bootjes;
-    Nadere regels inspanning maatwerkadviseurs Duurzaam Steenwijkerland;
-    Nadere regels Stimuleringsregeling brede school samenwerkingsnetwerk Steenwijkerland;
-    Nadere regels financiële tegemoetkoming sport voor 6-jarigen Steenwijkerland 2010;
-    Nadere regels subsidie ontwikkelings-samenwerking en hulpverlening Steenwijkerland 2010.
Dit besluit is bekendgemaakt in elektronisch Gemeenteblad 2018, nr. 4504, op www.officielebekendmakingen.nl.  
Het intrekkingsbesluit ligt verder kosteloos ter inzage (1). Tegen betaling kunt u hiervan een afschrift krijgen.

 

Procedure

(1) terinzagelegging

Stukken kunt u, tenzij anders vermeld, inzien in het gemeentehuis in Steenwijk, Vendelweg 1, tijdens de openingstijden.

(2) inspraakreactie/zienswijze

Een inspraakreactie of zienswijze richt u, tenzij anders vermeld, aan burgemeester en wethouders, postbus 162, 8330 AD Steenwijk.

(3) bezwaar

Het bezwaarschrift richt u, tenzij anders vermeld, aan burgemeester en wethouders, postbus 162, 8330 AD Steenwijk. U kunt de voorzieningenrechter verzoeken om een zogenaamde voorlopige voorziening te treffen, wanneer een spoedeisende beslissing op het bezwaarschrift noodzakelijk is. Dit verzoek richt u aan: de voorzieningenrechter van Rechtbank Overijssel, Zittingsplaats Zwolle, postbus 10067, 8000 GB Zwolle.

(4) beroep

Het beroepschrift dient u in bij Rechtbank Overijssel, Zittingsplaats Zwolle, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle. Als een spoedeisende beslissing noodzakelijk is, kunt u de voorzieningenrechter van deze rechtbank verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen. U mag het beroep- of verzoekschrift ook digitaal indienen via: loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD).