Bekendmaking vaststelling diverse Nadere regels voor subsidies

Type bekendmaking
verordeningen en reglementen
Status
ter informatie
Locatie (gemeente)
  • Steenwijkerland
Publicatiedatum
09-01-2018
Kaart behorende bij: Bekendmaking vaststelling diverse Nadere regels voor subsidies

Beschrijving

Burgemeester en wethouders hebben op 12-12-2017 de volgende subsidieregelingen vastgesteld:

-          Nadere regels amateurkunst Steenwijkerland 2018, bekendgemaakt in Gemeenteblad 2017, nr. 228616, te vinden op www.officielebekendmakingen.nl;

-          Nadere regels voor subsidieverlening aan jeugdclubs Steenwijkerland 2018, bekendgemaakt in Gemeenteblad 2017, nr. 228621, te vinden op www.officielebekendmakingen.nl;

-          Nadere regels subsidie EHBO-afdelingen Steenwijkerland 2018, bekendgemaakt in Gemeenteblad 2017, nr. 228625, te vinden op www.officielebekendmakingen.nl;

-          Nadere regels subsidie dorpshuizen en wijkgebouwen Steenwijkerland 2018, bekendgemaakt in Gemeenteblad 2017, nr. 233136, te vinden op www.officielebekendmakingen.nl;

-          Nadere regels sportsubsidies Steenwijkerland 2018, bekendgemaakt in Gemeenteblad 2017, nr. 233626, te vinden op www.officielebekendmakingen.nl;

-          Nadere regels Gezond in de Stad (GIDS) Steenwijkerland 2018, bekendgemaakt in Gemeenteblad 2017, nr. 233655, te vinden op www.officielebekendmakingen.nl;

-          Nadere regels ‘Stimulering Lang zult u wonen in Steenwijkerland’, bekendgemaakt in Gemeenteblad 2017, nr. 233686, te vinden op www.officielebekendmakingen.nl;

 

Bovenstaande Nadere regels zijn op 01-01-2018 in werking getreden.

 

Onder het genoemde nummer vindt u op www.officielebekendmakingen.nl de volledige tekst van de regeling. De Nadere regels liggen verder kosteloos ter inzage (1). Tegen betaling kunt u hiervan een afschrift krijgen.

Procedure

(1) terinzagelegging

Stukken kunt u, tenzij anders vermeld, inzien in het gemeentehuis in Steenwijk, Vendelweg 1, tijdens de openingstijden.

(2) inspraakreactie/zienswijze

Een inspraakreactie of zienswijze richt u, tenzij anders vermeld, aan burgemeester en wethouders, postbus 162, 8330 AD Steenwijk.

(3) bezwaar

Het bezwaarschrift richt u, tenzij anders vermeld, aan burgemeester en wethouders, postbus 162, 8330 AD Steenwijk. U kunt de voorzieningenrechter verzoeken om een zogenaamde voorlopige voorziening te treffen, wanneer een spoedeisende beslissing op het bezwaarschrift noodzakelijk is. Dit verzoek richt u aan: de voorzieningenrechter van Rechtbank Overijssel, Zittingsplaats Zwolle, postbus 10067, 8000 GB Zwolle.

(4) beroep

Het beroepschrift dient u in bij Rechtbank Overijssel, Zittingsplaats Zwolle, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle. Als een spoedeisende beslissing noodzakelijk is, kunt u de voorzieningenrechter van deze rechtbank verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen. U mag het beroep- of verzoekschrift ook digitaal indienen via: loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD).