Verkeer & Vervoer

Tijdelijke wegafsluitingen

Steenwijk, Onderduikersweg tussen Eesveenseweg en Huis ten Wolde vanaf 4 februari 2019, 07.00 uur i.v.m. bestratingswerkzaamheden. De werkzaamheden zullen ongeveer 2 weken in beslag nemen, afhankelijk van de voortgang van de werkzaamheden en weersinvloeden. Het weggedeelte is in beide richtingen afgesloten (niet voor fietsers). Het verkeer wordt omgeleid via de Eesveenseweg en Bultweg.
Steenwijk, Harmen van Swinderenstraat (tussen nr. 1 en 17), op 24-01-2019 van 8.00 uur tot 12.30 uur, voor ANWB Streetwise. Op School B wordt een aantal proeven met een auto gedaan om leerlingen te leren de remweg van een auto in te schatten. Voor de proef is de hele rijbaan nodig en kan er niet worden geparkeerd (ook niet in de vakken).
Steenwijkerwold, deel parkeerterrein SV Steenwijkerwold, op 29-01-2019 van 08.00 uur tot 12.30 uur, voor ANWB Streetwise. Op KC Immanuel wordt een aantal proeven met een auto gedaan om leerlingen te leren de remweg van een auto in te schatten. Voor de proef is de hele rijbaan nodig en kan er niet worden geparkeerd (ook niet in de vakken).


Verkeersbesluiten

Giethoorn, nabij Ds. J.J. Ketstraat 47, wijzigen gehandicaptenparkeerplaats op kenteken
Steenwijk, nabij van Speykstraat, tijdelijk opheffen eenrichtingsweg t.b.v. bouwwerkzaamheden

De stukken liggen van 16-01-2019 t/m 26-02-2019 ter inzage (1).

Reageren?

T/m 26-02-2019 kunnen belanghebbenden bezwaar (3) maken.


 

(1) terinzagelegging

Stukken kunt u, tenzij anders vermeld, inzien in het gemeentehuis in Steenwijk, Vendelweg 1, tijdens de openingstijden.

(2) inspraakreactie/zienswijze

Een inspraakreactie of zienswijze richt u, tenzij anders vermeld, aan burgemeester en wethouders, postbus 162, 8330 AD Steenwijk.

(3) bezwaar

Het bezwaarschrift richt u, tenzij anders vermeld, aan burgemeester en wethouders, postbus 162, 8330 AD Steenwijk. U kunt de voorzieningenrechter verzoeken om een zogenaamde voorlopige voorziening te treffen, wanneer een spoedeisende beslissing op het bezwaarschrift noodzakelijk is. Dit verzoek richt u aan: de voorzieningenrechter van Rechtbank Overijssel, Zittingsplaats Zwolle, postbus 10067, 8000 GB Zwolle.

(4) beroep

Het beroepschrift dient u in bij Rechtbank Overijssel, Zittingsplaats Zwolle, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle. Als een spoedeisende beslissing noodzakelijk is, kunt u de voorzieningenrechter van deze rechtbank verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen. U mag het beroep- of verzoekschrift ook digitaal indienen via: loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD).