Welzijn & Cultuur

Ingekomen aanvragen evenementenvergunning

Basse, Blankenham, Kuinre, Oldemarkt en Vollenhove, Zuiderzeerally, 15-03-2019 van 19.00 uur tot 01.30 uur, 16-03-2019 van 10.30 uur tot 22.15 uur
Ossenzijl, Hoogeweg 27, De Mooiste Dag, 03-07-2019 van 11.15 uur tot 15.00 uur
Steenwijk, Stationsplein 1, Frans Santing Vechtsportgala, 23-02-2019 van 18.00 uur tot 00.30 uur
Vollenhove, De Kampen 18, Het JKZ Feestm 30-03-2019 van 21.00 uur tot 01.00 uur
Wanneperveen, Roekebosscheweg 3a, Oldtimershow en onderdelenbeurs, 02-02-2019 van 08.30 uur tot 15.00 uur

De stukken liggen t/m 29 januari 2019 ter inzage (1).

Reageren?

T/m 29 januari 2019  kunnen belanghebbenden bij voorkeur schriftelijk, of mondeling, hun zienswijze (2) naar voren brengen.

 

(1) terinzagelegging

Stukken kunt u, tenzij anders vermeld, inzien in het gemeentehuis in Steenwijk, Vendelweg 1, tijdens de openingstijden.

(2) inspraakreactie/zienswijze

Een inspraakreactie of zienswijze richt u, tenzij anders vermeld, aan burgemeester en wethouders, postbus 162, 8330 AD Steenwijk.

(3) bezwaar

Het bezwaarschrift richt u, tenzij anders vermeld, aan burgemeester en wethouders, postbus 162, 8330 AD Steenwijk. U kunt de voorzieningenrechter verzoeken om een zogenaamde voorlopige voorziening te treffen, wanneer een spoedeisende beslissing op het bezwaarschrift noodzakelijk is. Dit verzoek richt u aan: de voorzieningenrechter van Rechtbank Overijssel, Zittingsplaats Zwolle, postbus 10067, 8000 GB Zwolle.

(4) beroep

Het beroepschrift dient u in bij Rechtbank Overijssel, Zittingsplaats Zwolle, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle. Als een spoedeisende beslissing noodzakelijk is, kunt u de voorzieningenrechter van deze rechtbank verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen. U mag het beroep- of verzoekschrift ook digitaal indienen via: loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD).