Omgevingsvergunningen

Ingekomen aanvragen omgevingsvergunning

Baarlo, Veldhuisweg 2, kappen 6 wilgen en 3 essen (03-01-2019)
Dwarsgracht, De Rietlanden, plaatsen tijdelijke brug Pinkesloot ter vervanging huidige brug DGBV35 (11-01-2019)
Dwarsgracht, De Rietlanden, plaatsen tijdelijke brug Cornelisgracht tijdens vervanging huidige brug DGVB41 (11-01-2019)
Oldemarkt, Hoofdstraat 73, brandveilig gebruik BSO De Kindervilla (09-01-2019)
Paasloo, Binnenweg 41, vergroten bestaande uitloop voor kippen (10-01-2019)
Scheerwolde, schuin tegenover Scheerwolderweg 35, kappen es (14-01-2019)
Steenwijk, Bedelaarspad 1, uitbreiden woning (10-01-2019)
Steenwijk, Markt 18-20, plaatsen ingrounds t.b.v. parasols (04-01-2019)
Steenwijk, Oostercluft 89, kappen 5 bomen (06-01-2019)    
Steenwijk, Woldpoort 3, starten fitness studio (11-01)
Steenwijk, Woldpromenade 1, wijzigen gevel t.b.v. ontsluiting bovenwoning (05-01-2019)
Vollenhove, Kerkplein 10, starten lunchroom en plaatsen terrasschermen (03-01-2019)    

 

Verleende omgevingsvergunningen (reguliere procedure)

Kalenberg, Kalenberg Zuid 44, kandelaberen es (16-01-2019)
Ossenzijl, Waterstaete 2, bouwen woning (09-01-2019)
Steenwijk, Steenakkers 3, bouwen opslag (16-01-2019)    
Vollenhove, Voorpoort 7, 7a en 9 en Molenberg 15 en 17, bouwen winkelpand en verbouwen bestaande winkelpand naar woningen (16-01-2019)    

   
Reageren?

Binnen 6 weken na de datum tussen haakjes kunnen belanghebbenden bezwaar (3) maken.

 

Verleende omgevingsvergunning (uitgebreide procedure)

Burgemeester en wethouders van Steenwijkerland hebben een omgevingsvergunning verleend voor:
Sint Jansklooster, Leeuwte 71, uitbreiden bestaande mini-camping van 15 naar 20 kampeerplekken

De stukken liggen van 23 januari 2019 t/m 6 maart 2019 ter inzage (1).

Het plan is te raadplegen op: http://212.78.207.19/D6440DFE-2BA1-403E-9B72-A6EFA9A76296/

De bestanden zijn beschikbaar op: http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/roo/bestemmingsplannen?planidn=NL.IMRO.1708.STJLeeuwte71OV-VA01
 

Reageren?

T/m 6 maart 2019 kunnen belanghebbenden beroep (4) instellen. U kunt alleen beroep instellen als u tijdig een zienswijze over de ontwerp omgevingsvergunning naar voren heeft gebracht of kunt aantonen dat u daartoe redelijkerwijs niet in staat bent geweest.

 

Verlenging beslistermijn omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders hebben besloten de beslistermijn voor de volgende aanvraag te verlengen met maximaal 6 weken:
Giethoorn, Blokzijlseweg nabij Oeverweg 8, kappen 4 zieke essen (16-01-2019)

 

(1) terinzagelegging

Stukken kunt u, tenzij anders vermeld, inzien in het gemeentehuis in Steenwijk, Vendelweg 1, tijdens de openingstijden.

(2) inspraakreactie/zienswijze

Een inspraakreactie of zienswijze richt u, tenzij anders vermeld, aan burgemeester en wethouders, postbus 162, 8330 AD Steenwijk.

(3) bezwaar

Het bezwaarschrift richt u, tenzij anders vermeld, aan burgemeester en wethouders, postbus 162, 8330 AD Steenwijk. U kunt de voorzieningenrechter verzoeken om een zogenaamde voorlopige voorziening te treffen, wanneer een spoedeisende beslissing op het bezwaarschrift noodzakelijk is. Dit verzoek richt u aan: de voorzieningenrechter van Rechtbank Overijssel, Zittingsplaats Zwolle, postbus 10067, 8000 GB Zwolle.

(4) beroep

Het beroepschrift dient u in bij Rechtbank Overijssel, Zittingsplaats Zwolle, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle. Als een spoedeisende beslissing noodzakelijk is, kunt u de voorzieningenrechter van deze rechtbank verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen. U mag het beroep- of verzoekschrift ook digitaal indienen via: loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD).