Omgevingsvergunningen

Ingekomen aanvragen omgevingsvergunning

De Bult, Duivenslaagte 1B, brandveilig gebruik vakantiehuis De Eikenhorst (16-01-2019)
De Pol, De Pol 19, plaatsen stalen buizenframe t.b.v. zonnepanelen (17-12-2018)
Giethoorn, Noorderpad 8, plaatsen zonnepanelen op botenhuis (29-01-2019)
Giethoorn, Noorderpad 24, kappen es (17-01-2019)
Oldemarkt, bij Ossenzijlerweg 4, kappen es (22-01-2019)
Sint Jansklooster, Molenstraat, Kloosterkamp en Bonkenhavenweg, bouwen 14 hofwoningen (17-01-2019)
Steenwijk, J.H. Tromp Meestersstraat 25, intern en extern restaureren gemeentelijk monument (22-01-2019)
Steenwijk, Koematen 2A, brandveilig gebruik BSO en speelparadijs (13-01-2019)
Steenwijk, Meppelerweg 168, vernieuwen vergunning minicamping (14-01-2019)
Steenwijk, Sangerland 34, bouwen schuur (20-01-2019)
Steenwijkerwold, Mienbeken 3, slopen woning en bijgebouwen en bouwen vervangende woning en bijgebouw (23-01-2019)
Willemsoord, Steenwijkerweg 192, bouwen kap op aanbouw (16-01-2019)
 

Verleende omgevingsvergunningen (reguliere procedure)

Giethoorn, Ds. T.O. Hylkemaweg 12, plaatsen terrasoverkapping (22-01-2019)
Giethoorn, Noorderpad 24, kappen es (21-01-2019)
Giethoorn, Rietkragge 32, bouwen woning (17-01-2019)
Oldemarkt, Windsingel 28, bouwen woning (22-01-2019)
Paasloo, langs perceel Binnenweg 12-19, kappen 2 bomen (21-01-2019)
Steenwijk, bij Gasthuislaan 2, kappen 4 bomen en herplanten 3 bomen in park Ramswoerthe (17-01-2019)
Steenwijk, Markt 18 - 20, plaatsen ingrounds t.b.v. parasols (17-01-2019)    
Steenwijk, Woldpromenade 1, wijzigen gevel t.b.v. ontsluiting bovenwoning (22-01-2019)
Steenwijkerwold, t.h.v. Oldemarktseweg 94, kappen en herplanten lindeboom op begraafplaats (17-01-2019)
Tuk, Tukseweg 133, plaatsen raam op verdieping in voorgevel (18-01-2019)    
Vollenhove, De Kampen 21, bouwen bedrijfshal met kantoor (22-01-2019)    
Vollenhove, bij Groenestraat 24, kappen 8 bomen en herplanten 4 bomen in park Old Ruitenborgh en Laan van Toutenburgh (17-01-2019)    
Willemsoord, Steenwijkerweg 192, bouwen kap op aanbouw (23-01-2019)    


Reageren?

Binnen 6 weken na de datum tussen haakjes kunnen belanghebbenden bezwaar (3) maken

 

Ontwerpbesluit omgevingsvergunning (uitgebreide procedure)

Burgemeester en wethouders hebben het voornemen om een omgevingsvergunning te verlenen voor:
Giethoorn, Binnenpad 82, legaliseren vlonder en haven met trailerhelling en walbeschoeiing

De stukken liggen van 30 januari 2019 t/m 12 maart 2019 ter inzage (1).

Het plan is te raadplegen op: http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/roo/bestemmingsplannen?planidn=NL.IMRO.1708.GHNbinnenpad82OV-ON01

De bestanden zijn beschikbaar op: http://212.78.207.19/D613B44B-C947-4CCC-83C0-3C16B69263BF/
 

Reageren?

Over het ontwerpbesluit kan iedereen t/m 12 maart 2019 bij voorkeur schriftelijk, of mondeling, een zienswijze (2) naar voren brengen.

 

Ontwerpbesluit omgevingsvergunning (uitgebreide procedure)

Burgemeester en wethouders hebben het voornemen om een omgevingsvergunning te verlenen voor:
Giethoorn, Jonenweg 1c, bouwen woning

De stukken liggen van 30 januari 2019 t/m 12 maart 2019 ter inzage (1).

Het plan is te raadplegen op: http://212.78.207.19/AB62C4F4-A672-456A-8BAF-D4867B9AE5C4/

De bestanden zijn beschikbaar op: http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/roo/bestemmingsplannen?planidn=NL.IMRO.1708.GHNJonenweg1cOV-ON01
 

Reageren?

Over het ontwerpbesluit kan iedereen t/m 12 maart 2019 bij voorkeur schriftelijk, of mondeling, een zienswijze (2) naar voren brengen.

 

(1) terinzagelegging

Stukken kunt u, tenzij anders vermeld, inzien in het gemeentehuis in Steenwijk, Vendelweg 1, tijdens de openingstijden.

(2) inspraakreactie/zienswijze

Een inspraakreactie of zienswijze richt u, tenzij anders vermeld, aan burgemeester en wethouders, postbus 162, 8330 AD Steenwijk.

(3) bezwaar

Het bezwaarschrift richt u, tenzij anders vermeld, aan burgemeester en wethouders, postbus 162, 8330 AD Steenwijk. U kunt de voorzieningenrechter verzoeken om een zogenaamde voorlopige voorziening te treffen, wanneer een spoedeisende beslissing op het bezwaarschrift noodzakelijk is. Dit verzoek richt u aan: de voorzieningenrechter van Rechtbank Overijssel, Zittingsplaats Zwolle, postbus 10067, 8000 GB Zwolle.

(4) beroep

Het beroepschrift dient u in bij Rechtbank Overijssel, Zittingsplaats Zwolle, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle. Als een spoedeisende beslissing noodzakelijk is, kunt u de voorzieningenrechter van deze rechtbank verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen. U mag het beroep- of verzoekschrift ook digitaal indienen via: loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD).