Omgevingsvergunningen

Ingekomen aanvragen omgevingsvergunning

Giethoorn, Ds. T.O. Hylkemaweg 12, plaatsen terrasoverkapping (18-12-2018)    
Giethoorn, t.h.v. De Rietlanden 1a t/m 1m, kappen 42 essen (17-12-2018)
Giethoorn, Jonenweg 7a, toevoegen aanduiding plattelandswoning (17-12-2018)
Oldemarkt, Windsingel 28, bouwen woning (21-12-2018)
Onna, Achterweg 4, verbouwen en herbouw boerderij (19-12-2018)
Ossenzijl, hoek Hagenbroekweg/Breeweersepad, aanleggen tijdelijk baggerdepot (17-12-2018)
Sint Jansklooster, Barsbeek 62, graven watergang en creëren loswal (20-12-2018)    
Steenwijk, Bedelaarspad 1, kappen eikenboom (16-12-2018)
Steenwijk, Gasthuisstraat 8, wijzigen en herstellen voorgevel (27-12)
Steenwijk, Landgoedallee 64, bouwen woning (21-12)    
Tuk, Tukseweg 133, plaatsen raam in voorzijde boven gevel (17-12-2018)    
Wetering, Wetering-Oost 52, plaatsen zonnepanelen (18-12-2018)    
 

Verleende omgevingsvergunningen (reguliere procedure)

Baarlo /Belt Schutsloot /Blokzijl /Sint Jansklooster /Steenwijk /Vollenhove/Wanneperveen/ Zuidveen, verschillende locaties, kappen en herplant essen i.v.m. essentaksterfte (27-12-2018)
Blankenham, Hammerdijk 30, plaatsen tijdelijke woonunit (19-12-2018)
Blokzijl, langs het water bij Wilhelminastraat 1, kappen en herplant essen i.v.m. essentaksterfte (27-12-2018)
De Bult /Eesveen /Giethoorn /Onna /Scheerwolde /Steenwijk /Tuk /Willemsoord, verschillende locaties, kappen en herplant bomen (27-12-2018)
Eesveen, Eesveenseweg 102, bouwen schuur (24-12-2018)
Eesveen, Eesveenseweg 145, bouwen woning (27-12-2018)
Giethoorn, Binnenpad 62, kappen veldesdoorn, els en twee essen (19-12-2018)
Giethoorn, Hazelaar 36, bouwen woning (18-12-2018)
Giethoorn, verschillende locaties, kappen en herplant essen i.v.m. essentaksterfte (27-12-2018)
Ossenzijl, hoek Hagenbroekweg/Breeweersepad, aanleg tijdelijk baggerdepot (18-12-2018)
Ossenzijl, IJsselham en Oldemarkt, verschillende locaties, kappen en herplant essen i.v.m. essentaksterfte (27-12-2018)
Scheerwolde/Steenwijkerwold, verschillende locaties, kappen en herplant essen i.v.m. essentaksterfte (27-12-2018)
Steenwijk, Gasthuislaan 84, plaatsen bord met logo's (18-12-20148)
Steenwijk, achter Steenwijkerdiep 50C en 50F, kappen 2 berken (27-12-2018)
Steenwijk, Willem de Zwijgerstraat 9, plaatsen 3 binnenwanden (27-12-2018)
Vollenhove, Weg van Rollecate 19a, bouwen bedrijfsruimte met bedrijfswoning (28-12-2018)    
Zuidveen, Burgemeester G.W. Stroinkweg 88, bouwen schuur (18-12-2018)    

   
Reageren?

Binnen 6 weken na de datum tussen haakjes kunnen belanghebbenden bezwaar (3) maken.
 

Verlenging beslistermijn omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders hebben besloten de beslistermijn voor de volgende aanvragen te verlengen met maximaal 6 weken:
Ossenzijl, Waterstaete 25, 30, 32, 34 en 52, bouwen woningen (21-12-2019)
Ossenzijl, Waterstaete 26, 27, 28, 31, 33, 35 en 36, bouwen woningen (21-12-2019)
Ossenzijl, Waterstaete 29, bouwen woning (21-12-2019)
 

(1) terinzagelegging

Stukken kunt u, tenzij anders vermeld, inzien in het gemeentehuis in Steenwijk, Vendelweg 1, tijdens de openingstijden.

(2) inspraakreactie/zienswijze

Een inspraakreactie of zienswijze richt u, tenzij anders vermeld, aan burgemeester en wethouders, postbus 162, 8330 AD Steenwijk.

(3) bezwaar

Het bezwaarschrift richt u, tenzij anders vermeld, aan burgemeester en wethouders, postbus 162, 8330 AD Steenwijk. U kunt de voorzieningenrechter verzoeken om een zogenaamde voorlopige voorziening te treffen, wanneer een spoedeisende beslissing op het bezwaarschrift noodzakelijk is. Dit verzoek richt u aan: de voorzieningenrechter van Rechtbank Overijssel, Zittingsplaats Zwolle, postbus 10067, 8000 GB Zwolle.

(4) beroep

Het beroepschrift dient u in bij Rechtbank Overijssel, Zittingsplaats Zwolle, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle. Als een spoedeisende beslissing noodzakelijk is, kunt u de voorzieningenrechter van deze rechtbank verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen. U mag het beroep- of verzoekschrift ook digitaal indienen via: loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD).