Verkeer & Vervoer

Tijdelijke wegafsluitingen

Oldemarkt, Hoofdstraat van 20 januari 2020 tot 1 april 2020, reconstructie Hoofdstraat. Verkeer wordt omgeleid.

Belt-Schutsloot, Wilgenlaan (tussen Meidoornlaan en Kerklaan), op 24 januari 2020 van 8.00 - 12.30 uur, voor ANWB Streetwise. Op de Buuzekaemp wordt een aantal proeven met een auto gedaan om leerlingen te leren de remweg van een auto in te schatten. Voor de proef is de hele rijbaan nodig en kan er niet worden geparkeerd (ook niet in de vakken).

Tuk, J.H.W. Pasmanweg (tussen nr. 1 en 19) op 5 februari 2020 van 8.00 - 12.30 uur, voor ANWB Streetwise. Op ‘t PuzzelsTuk wordt een aantal proeven met een auto gedaan om leerlingen te leren de remweg van een auto in te schatten. Voor de proef is de hele rijbaan nodig en kan er niet worden geparkeerd (ook niet in de vakken).

Steenwijk, Oostwijkstraat (tussen nr. 34 en 74) op 7 februari 2020 van 8.00 - 12.30 uur, voor ANWB Streetwise. Op KC Kompas wordt een aantal proeven met een auto gedaan om leerlingen te leren de remweg van een auto in te schatten. Voor de proef is de hele rijbaan nodig en kan er niet worden geparkeerd (ook niet in de vakken). Wij verzoeken u uw auto die dag voor 8.00 uur elders te parkeren.

 

Verkeersbesluit

Steenwijk, nabij Herenslagen 55, realiseren parkeerplaats opladen elektrische voertuigen

De stukken liggen van 22-01-2020 t/m 03-03-2020 ter inzage (1).


Reageren?

T/m 03-03-2020 kunnen belanghebbenden bezwaar (3) maken.

 

(1) terinzagelegging

Stukken kunt u, tenzij anders vermeld, inzien in het gemeentehuis in Steenwijk, Vendelweg 1, tijdens de openingstijden.

(2) inspraakreactie/zienswijze

Een inspraakreactie of zienswijze richt u, tenzij anders vermeld, aan burgemeester en wethouders, postbus 162, 8330 AD Steenwijk.

(3) bezwaar

Het bezwaarschrift richt u, tenzij anders vermeld, aan burgemeester en wethouders, postbus 162, 8330 AD Steenwijk. U kunt de voorzieningenrechter verzoeken om een zogenaamde voorlopige voorziening te treffen, wanneer een spoedeisende beslissing op het bezwaarschrift noodzakelijk is. Dit verzoek richt u aan: de voorzieningenrechter van Rechtbank Overijssel, Zittingsplaats Zwolle, postbus 10067, 8000 GB Zwolle.

(4) beroep

Het beroepschrift dient u in bij Rechtbank Overijssel, Zittingsplaats Zwolle, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle. Als een spoedeisende beslissing noodzakelijk is, kunt u de voorzieningenrechter van deze rechtbank verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen. U mag het beroep- of verzoekschrift ook digitaal indienen via: loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD).