Welzijn & Cultuur

Ingekomen aanvragen evenementenvergunning

Kuinre, Waagplein, Overijssel Viert 75 jaar Vrijheid, 16-04-2020 van 16.00 uur tot 23.00 uur
Steenwijk, centrum, Zendemarkt en Elfduizendmarkt, 21-04-2020 van 05.30 uur tot 18.30 uur en 03-11-2020 van 05.30 uur tot 18.30 uur
Steenwijk, Stationsplein 1, Vechtsportgala, 22-02-2020 van 18.00 uur tot 00.30 uur
Steenwijkerland, Start centrum Blokzijl, finish Oldemarktseweg in Steenwijkerwold, Olympia’s Tour, 20-03-2020 van 12.30 uur tot 17.00 uur
Vollenhove, Kerkplein, Kerkstraat, Bisschopstraat, The Passion, 09-04-2020 van 19.00 uur tot 22.00 uur

De stukken liggen t/m 4 februari 2020 ter inzage (1).

 

Reageren?

T/m 4 februari 2020 kunnen belanghebbenden bij voorkeur schriftelijk, of mondeling, hun zienswijze (2) naar voren brengen.

 

(1) terinzagelegging

Stukken kunt u, tenzij anders vermeld, inzien in het gemeentehuis in Steenwijk, Vendelweg 1, tijdens de openingstijden.

(2) inspraakreactie/zienswijze

Een inspraakreactie of zienswijze richt u, tenzij anders vermeld, aan burgemeester en wethouders, postbus 162, 8330 AD Steenwijk.

(3) bezwaar

Het bezwaarschrift richt u, tenzij anders vermeld, aan burgemeester en wethouders, postbus 162, 8330 AD Steenwijk. U kunt de voorzieningenrechter verzoeken om een zogenaamde voorlopige voorziening te treffen, wanneer een spoedeisende beslissing op het bezwaarschrift noodzakelijk is. Dit verzoek richt u aan: de voorzieningenrechter van Rechtbank Overijssel, Zittingsplaats Zwolle, postbus 10067, 8000 GB Zwolle.

(4) beroep

Het beroepschrift dient u in bij Rechtbank Overijssel, Zittingsplaats Zwolle, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle. Als een spoedeisende beslissing noodzakelijk is, kunt u de voorzieningenrechter van deze rechtbank verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen. U mag het beroep- of verzoekschrift ook digitaal indienen via: loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD).