Omgevingsvergunningen

Ingekomen aanvragen omgevingsvergunning

Giethoorn, Binnenpad 32, starten lichte horeca (20-01-2020)
Steenwijk, Gasthuisstraat 54, vervangen handelsreclame pinautomaat (14-01-2020)
Steenwijk, Weemstraat 17, vervangen garagedeur (15-01-2020)
Steenwijk, Wheermaten 16, uitbreiden pand (21-01-2020)
Steenwijkerwold, Steenwijkerdiep-Noord 2, snoeien eik (16-01-2020)        
Vollenhove, Groenestraat 31, bouwen schuur (16-01-2020)
Vollenhove, Oppen Swolle 5-7, planten 48 eiken landgoed De Oldenhof  (17-01-2020)        
Wanneperveen, Veneweg 282a, realiseren logiesfunctie op eerste verdieping hotelaccommodatie (20-01-2020)  
 

Verleende omgevingsvergunningen (reguliere procedure)

Sint Jansklooster, Halleweg 1, isoleren d.m.v. nieuwe schil om woning en intern verbouwen (20-01-2020)
Steenwijk, Tukseweg 50, bouwen tijdelijke aanbouw (16-01-2020)    

     
Reageren?

Binnen 6 weken na de datum tussen haakjes kunnen belanghebbenden bezwaar (3) maken.   
 

Ontwerpbesluit omgevingsvergunning (uitgebreide procedure)

Burgemeester en wethouders van Steenwijkerland hebben het voornemen om een omgevingsvergunning te verlenen voor:
Onna, Achterweg 4, slopen bestaande bebouwing en terugbouwen woning en 2 bijgebouwen

De stukken liggen van 29 januari 2020 t/m 10 maart 2020 ter inzage (1).

Het plan is te raadplegen op:
http://ruimtelijkeplannen.steenwijkerland.nl/1245CFF5-0727-4375-ADA4-6C88475A2C69
De bestanden zijn beschikbaar op: https://www.ruimtelijkeplannen.nl/viewer/viewer?planidn=NL.IMRO.1708.ONNachterweg4OV-ON01
 

Reageren?

Over het ontwerpbesluit kan iedereen t/m 10 maart 2020 bij voorkeur schriftelijk, of mondeling, een zienswijze (2) naar voren brengen.
 

Verlenging beslistermijn omgevingsvergunningen

Burgemeester en wethouders hebben besloten de beslistermijn voor de volgende aanvragen te verlengen met maximaal 6 weken:
Steenwijk, Landgoedallee 54, bouwen woning (20-01-2020)
Vollenhove, Kerkstraat 8, wijzigen functie van winkel naar wonen (22-01-2020)  
 

Rectificatie

In de Steenwijker Courant huis-aan-huis van 21 januari 2020 is een ontwerpbesluit omgevingsvergunning (uitgebreide procedure) met de verkeerde ter inzage termijn gepubliceerd. De juiste termijn is:
Steenwijkerwold, Oldemarktseweg 191 en 191a, bouwen tweede bedrijfswoning en werktuigenloods

De stukken liggen van 29 januari 2020 t/m 10 maart 2020 ter inzage (1).

Het plan is te raadplegen op:
http://ruimtelijkeplannen.steenwijkerland.nl/0F5FF00D-8D58-4188-9D68-5CE15C1254F6/  
De bestanden zijn beschikbaar op: https://www.ruimtelijkeplannen.nl/viewer/viewer?planidn=NL.IMRO.1708.SWWOldemarwg191OV-0301  


Reageren?

Over het ontwerpbesluit kan iedereen t/m 10 maart 2020 bij voorkeur schriftelijk, of mondeling, een zienswijze (2) naar voren brengen.

 

(1) terinzagelegging

Stukken kunt u, tenzij anders vermeld, inzien in het gemeentehuis in Steenwijk, Vendelweg 1, tijdens de openingstijden.

(2) inspraakreactie/zienswijze

Een inspraakreactie of zienswijze richt u, tenzij anders vermeld, aan burgemeester en wethouders, postbus 162, 8330 AD Steenwijk.

(3) bezwaar

Het bezwaarschrift richt u, tenzij anders vermeld, aan burgemeester en wethouders, postbus 162, 8330 AD Steenwijk. U kunt de voorzieningenrechter verzoeken om een zogenaamde voorlopige voorziening te treffen, wanneer een spoedeisende beslissing op het bezwaarschrift noodzakelijk is. Dit verzoek richt u aan: de voorzieningenrechter van Rechtbank Overijssel, Zittingsplaats Zwolle, postbus 10067, 8000 GB Zwolle.

(4) beroep

Het beroepschrift dient u in bij Rechtbank Overijssel, Zittingsplaats Zwolle, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle. Als een spoedeisende beslissing noodzakelijk is, kunt u de voorzieningenrechter van deze rechtbank verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen. U mag het beroep- of verzoekschrift ook digitaal indienen via: loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD).