Verkeer & Vervoer

Verplaatsing locaties standplaatsen

In de gemeente Steenwijkerland is het mogelijk een standplaats in te nemen. Hiervoor zijn binnen de gemeente diverse locaties aangewezen. Twee locaties voor standplaatsen worden verplaatst naar bestaande standplaatslocaties. Het gaat om de volgende locaties:
•    Oldemarkt: de locatie aan de Klaas Muisstraat (trottoir) vervalt en wordt verplaatst naar het Slingerland (parkeerplaats).
•    Wanneperveen: de locatie aan de Oldenhof (trottoir) vervalt en wordt verplaatst naar de Oldehof (parkeerplaats).
Binnenkort worden de dagen en tijden vermeld via bebording ter plaatse. Houd hiermee rekening bij het parkeren van uw voertuig bij deze standplaatslocaties.
Voor meer informatie: marktmeester J. Mondria

 
Verkeersbesluit

Giethoorn, nabij Zuiderpad 24t, realiseren parkeerplaats opladen elektrische voertuigen.

De stukken liggen van 29-01-2020 t/m 10-03-2020 ter inzage (1).
 

Reageren?

T/m 10-03-2020 kunnen belanghebbenden bezwaar (3) maken.

 

(1) terinzagelegging

Stukken kunt u, tenzij anders vermeld, inzien in het gemeentehuis in Steenwijk, Vendelweg 1, tijdens de openingstijden.

(2) inspraakreactie/zienswijze

Een inspraakreactie of zienswijze richt u, tenzij anders vermeld, aan burgemeester en wethouders, postbus 162, 8330 AD Steenwijk.

(3) bezwaar

Het bezwaarschrift richt u, tenzij anders vermeld, aan burgemeester en wethouders, postbus 162, 8330 AD Steenwijk. U kunt de voorzieningenrechter verzoeken om een zogenaamde voorlopige voorziening te treffen, wanneer een spoedeisende beslissing op het bezwaarschrift noodzakelijk is. Dit verzoek richt u aan: de voorzieningenrechter van Rechtbank Overijssel, Zittingsplaats Zwolle, postbus 10067, 8000 GB Zwolle.

(4) beroep

Het beroepschrift dient u in bij Rechtbank Overijssel, Zittingsplaats Zwolle, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle. Als een spoedeisende beslissing noodzakelijk is, kunt u de voorzieningenrechter van deze rechtbank verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen. U mag het beroep- of verzoekschrift ook digitaal indienen via: loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD).