Welzijn & Cultuur

Ingekomen aanvragen evenementenvergunning

Ossenzijl, weiland naast Burgemeester van der Veenweg 3, JPS Feest, op 11-04-2020 van 21.00 uur tot 02.00 uur
Sint Jansklooster, weiland in bosperceel aan de Halleweg, Galoppade 2020 (dressuur/springen) op 03-07-2020 van 13.00 uur tot 21.00 uur, 04-07-2020 van 09.00 uur tot 18.00 uur, 11-07-2020 van 09.00 uur tot 18.00 uur
Wanneperveen, Gasthuisdijk 1, Paarden- en ponyconcours, op 21-05-2020 van 08.00 uur tot 18.00 uur, 22-05-2020 van 15.00 uur tot 21.00 uur, 23-05-2020 van 08.00 uur tot 18.00 uur

De stukken liggen t/m 11 februari 2020 ter inzage (1).
 

Reageren?

T/m 11 februari 2020 kunnen belanghebbenden bij voorkeur schriftelijk, of mondeling, hun zienswijze (2) naar voren brengen.
 

(1) terinzagelegging

Stukken kunt u, tenzij anders vermeld, inzien in het gemeentehuis in Steenwijk, Vendelweg 1, tijdens de openingstijden.

(2) inspraakreactie/zienswijze

Een inspraakreactie of zienswijze richt u, tenzij anders vermeld, aan burgemeester en wethouders, postbus 162, 8330 AD Steenwijk.

(3) bezwaar

Het bezwaarschrift richt u, tenzij anders vermeld, aan burgemeester en wethouders, postbus 162, 8330 AD Steenwijk. U kunt de voorzieningenrechter verzoeken om een zogenaamde voorlopige voorziening te treffen, wanneer een spoedeisende beslissing op het bezwaarschrift noodzakelijk is. Dit verzoek richt u aan: de voorzieningenrechter van Rechtbank Overijssel, Zittingsplaats Zwolle, postbus 10067, 8000 GB Zwolle.

(4) beroep

Het beroepschrift dient u in bij Rechtbank Overijssel, Zittingsplaats Zwolle, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle. Als een spoedeisende beslissing noodzakelijk is, kunt u de voorzieningenrechter van deze rechtbank verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen. U mag het beroep- of verzoekschrift ook digitaal indienen via: loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD).