Omgevingsvergunningen

Ingekomen aanvragen omgevingsvergunning

Belt-Schutsloot, Vaste Belterweg 11, realiseren insteekhaven (29-12-201    
De Bult, Bultweg 25, kappen beuk (24-12-2019)
Oldemarkt, de Veentjes 6a, plaatsen omheining (24-12-2019)
Oldemarkt, Telwal, bouwen 6 twee-onder-een-kapwoningen (30-12-2019)
Oldemarkt, Zwartehofslaan 13, vervangen dakkapel (30-12-2019)
Scheerwolde, Steenwijkerdiep-Zuid 13, verbouwen bijgebouw tot bergruimte en 2 appartementen (17-12-2019)
Steenwijk, Buitensingel 7, plaatsen hekwerk en pilaren (20-12-2019)
Steenwijk, achter De wiezeboom 35, plaatsen behuizing bij tractie-transformator (04-12-2019)
Steenwijk, Dolderweg 27B, bouwen bedrijfsverzamelgebouw (20-12-2019)
Steenwijk, Gasthuisstraat 28, wijzigen bestemming detailhandel naar horeca 2 (16-12-2019)
Steenwijk, Korte Woldpromenade 8, aanvragen horeca categorie 2 (20-12-2019)        
Steenwijk, Krekensingel 18, plaatsen tijdelijke woonunit (18-12-2019)        
Vollenhove, Noordwal 3, bouwen sanitairgebouw (17-12-2019)        
Wanneperveen, Veneweg 42, bouwen bedrijfsgebouw (16-12-2019)        
Wanneperveen, Veneweg 251p, verbouwen woonark (17-12-2019)        

 

Verleende omgevingsvergunningen (reguliere procedure)

Kallenkote, Kallenkote 24, starten Bed & Breakfast (24-12-2019)
Oldemarkt, Koningin Julianaweg 50, kappen kastanje en snoeien eik op begraafplaats (30-12-2019)
Steenwijk, Olde Wheemestraat 2 t/m 6, Preistingestraat 42 t/m 54, Balterstraat 15 t/m 21, Balterstraat 8 t/m 42, Cueperstraat 4 t/m 11, Bentingestraat 2 t/m 12, Bentingestraat 7 t/m 41, renoveren huurwoningen (24-12-2019)
Steenwijk, Preistingestraat 49, plaatsen dakkapel aan voorzijde woning (24-12-2019)        
Steenwijk, Steenakkers 3, milieuneutrale verandering t.b.v. toevoegen AdBluetank met afleverinstallatie en opslaggebouw (19-12-2019)        
Tuk, Tukseweg 157, verbouwen woning (20-12-2019)        
Wanneperveen, Veneweg 63, plaatsen tijdelijke woonunit (18-12-2019)        
Willemsoord, Steenwijkerweg, herinrichten Steenwijkerweg gelegen tussen Bentekamp en grens gemeente Westellingwerf (16-12-2019)        

       
Reageren?

Binnen 6 weken na de datum tussen haakjes kunnen belanghebbenden bezwaar (3) maken.

 

Verlenging beslistermijn omgevingsvergunningen

Burgemeester en wethouders hebben besloten de beslistermijn voor de volgende aanvraag te verlengen met maximaal 6 weken:
Giethoorn, Noorderpad 15, starten Bed & Breakfast (19-12-2019)
Kuinre, Worstsloot 1, starten Bed & Breakfast (24-12-2019)
Vollenhove, Noordwal 3, verbouwen recreatiegebouw (24-12-2019)        

 

(1) terinzagelegging

Stukken kunt u, tenzij anders vermeld, inzien in het gemeentehuis in Steenwijk, Vendelweg 1, tijdens de openingstijden.

(2) inspraakreactie/zienswijze

Een inspraakreactie of zienswijze richt u, tenzij anders vermeld, aan burgemeester en wethouders, postbus 162, 8330 AD Steenwijk.

(3) bezwaar

Het bezwaarschrift richt u, tenzij anders vermeld, aan burgemeester en wethouders, postbus 162, 8330 AD Steenwijk. U kunt de voorzieningenrechter verzoeken om een zogenaamde voorlopige voorziening te treffen, wanneer een spoedeisende beslissing op het bezwaarschrift noodzakelijk is. Dit verzoek richt u aan: de voorzieningenrechter van Rechtbank Overijssel, Zittingsplaats Zwolle, postbus 10067, 8000 GB Zwolle.

(4) beroep

Het beroepschrift dient u in bij Rechtbank Overijssel, Zittingsplaats Zwolle, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle. Als een spoedeisende beslissing noodzakelijk is, kunt u de voorzieningenrechter van deze rechtbank verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen. U mag het beroep- of verzoekschrift ook digitaal indienen via: loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD).