Algemeen

Vaststelling gewijzigde Verordening maatschappelijk ondersteuning

De gemeenteraad heeft op 15-12-2020 de ‘Verordening maatschappelijke ondersteuning Steenwijkerland 2020’ gewijzigd. De wijziging is bekendgemaakt in Gemeenteblad 2020, nr. 342517, te vinden op: www.officielebekendmakingen.nl Daar vindt u de volledige tekst van de wijzigingsregeling. De wijziging geldt vanaf 01-01-2021.
De wijzigingsregeling ligt verder kosteloos ter inzage (1). Tegen betaling kunt u een afschrift krijgen.
 

Wijziging Leidraad Participatiewet

Burgemeester en wethouders hebben op 15-12-2020 de ‘Leidraad Participatiewet’ gewijzigd. Dit wijzigingsbesluit is bekendgemaakt in Gemeenteblad 2020, nr. 344659, te vinden op: www.officielebekendmakingen.nl Daar vindt u de volledige tekst. De wijziging is op 01-01-2021 ingegaan.
Het wijzigingsbesluit ligt verder kosteloos ter inzage (1). Tegen betaling kunt u een afschrift krijgen.
 

Vaststelling Protocol huisbezoeken sociaal domein

Burgemeester en wethouders hebben op 15-12-2020 het ‘Protocol huisbezoeken sociaal domein’ vastgesteld. Deze regels voor huisbezoek zijn bekendgemaakt in Gemeenteblad 2020, nr. 348052, te vinden op: www.officielebekendmakingen.nl Daar vindt u de volledige tekst van dit protocol. Deze regels gelden vanaf 01-01-2021.
Het protocol ligt verder kosteloos ter inzage (1). Tegen betaling kunt u een afschrift krijgen.

 

(1) terinzagelegging

Stukken kunt u, tenzij anders vermeld, inzien in het gemeentehuis in Steenwijk, Vendelweg 1, tijdens de openingstijden.

(2) inspraakreactie/zienswijze

Een inspraakreactie of zienswijze richt u, tenzij anders vermeld, aan burgemeester en wethouders, postbus 162, 8330 AD Steenwijk.

(3) bezwaar

Het bezwaarschrift richt u, tenzij anders vermeld, aan burgemeester en wethouders, postbus 162, 8330 AD Steenwijk. U kunt de voorzieningenrechter verzoeken om een zogenaamde voorlopige voorziening te treffen, wanneer een spoedeisende beslissing op het bezwaarschrift noodzakelijk is. Dit verzoek richt u aan: de voorzieningenrechter van Rechtbank Overijssel, Zittingsplaats Zwolle, postbus 10067, 8000 GB Zwolle.

(4) beroep

Het beroepschrift dient u in bij Rechtbank Overijssel, Zittingsplaats Zwolle, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle. Als een spoedeisende beslissing noodzakelijk is, kunt u de voorzieningenrechter van deze rechtbank verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen. U mag het beroep- of verzoekschrift ook digitaal indienen via: loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD).