Omgevingsvergunningen

Ingekomen aanvragen omgevingsvergunning

Baarlo, Uiterdijkenweg 61, omzetten mono- naar covergister (30-12-2020)
Baars, Bergweg 76, kappen eik (04-01-2021)
Blankenham, Buurtsteeg 2, verhuren pipowagen (27-12-2020)
Blokzijl, Breestraat 4, constructief herstellen woning (23-12-2020)
Blokzijl, Zuiderstraat 8, renoveren dakkapel (04-01-2021)
De Bult, Bultweg 18, realiseren logiesruimte (06-01-2021)
Eesveen, Eesveenseweg 159, uitbreiden woning (30-12-2020)
Giethoorn, Binnenpad 49, plaatsen PV-panelen op botenloods (24-12-2020)
Giethoorn, Binnenpad 55, verbouwen woonboerderij (30-12-2020)
Giethoorn, Binnenpad 86, verbouwen achterhuis (22-12-2020)
Giethoorn, Dwarsgracht 45, verbouwen woonboerderij  (30-12-2020)
Giethoorn, Zuiderpad 38, bouwen kapschuurtje (06-01-2021)
Oldemarkt, de Benten 6, realiseren indoor kart - en driftbaan (28-12-2020)
Oldemarkt, 't Butent 28, uitbreiden woning (23-12-2020)
Oldemarkt, Windsingel 21, bouwen woning (23-12-2020)
Sint Jansklooster, Kadoelen 1, bouwen kapschuur (06-01-2021)
Sint Jansklooster, Kadoelen 8, isoleren buitengevel (31-12-2020)
Sint Jansklooster, Molenkamp 26, bouwen woning (31-12-2020)
Steenwijk, Buitensingel kavel 36, bouwen woning (28-12-2020)
Steenwijk, Buitensingel 14, bouwen woning (30-12-2020)
Steenwijk, Compagnie 49, bouwen uitbouw  (08-01-2021)
Steenwijk, Eeserwold kavel 67 en 68, bouwen woning (31-12-2020)
Steenwijk, Eeserwold kavel 71, bouwen woning (25-12-2020)
Steenwijk, Koterhoek 14, plaatsen dakkapel (08-01-2021)
Steenwijk, Krekensingel 2, bouwen woning (23-12-2020)
Steenwijk, Hooilandenallee kavel 107, bouwen woning (30-12-2020)
Steenwijk, Hooilandenallee kavel 133, bouwen woning (30-12-2020)
Steenwijk, Landgoedallee 36, bouwen woning (22-12-2020)
Steenwijk, Meppelerweg 160, bouwen schuur (12-01-2021)
Steenwijk, Nicolaas Ter Maethstraat 2, bouwen 14 appartementen (24-12-2020)
Steenwijk, Oostercluft 14, bouwen carport (29-12-2020)
Steenwijk, Wilhelminastraat 47, intern verbouwen school (02-01-2021)
Tuk, Roomweg 4, bouwen bedrijfspanden (24-12-2020)
Vollenhove, Aak 4, starten kapsalon in garage (05-01-2021)
Vollenhove, Floris van Wevelikhovenstraat 7, plaatsen blokhut (04-01-2021)
Vollenhove, het Franse Pad en Laan van Toutenburgh, kappen, kroonreductie en herplanten 22 bomen (12-01-2021)
Vollenhove, Industrieweg 7, vervangen kantoren behorende bij bouwbedrijf (28-12-2020)
Vollenhove, Schuit 18, bouwen woning (30-12-2020)
Wanneperveen, Veneweg 42, bouwen drijfmest silo en verharden terrein (24-12-2020)
Wanneperveen, Veneweg 129, vervangen stallen (24-12-2020)
Wanneperveen, Wethouder Huismanstraat 6, plaatsen overkapping (05-01-2021)        
Witte Paarden, bij spoorviaduct, kappen 30 bomen (11-01-2021)     

        
Verlenging beslistermijn omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders hebben besloten de beslistermijn voor de volgende aanvraag te verlengen met maximaal 6 weken:
Eesveen, Eesveenseweg 52, verbouwen woning (29-12-2020)
Sint Jansklooster, Barsbeek 66A, splitsen woning (29-12-2020)        
Sint Jansklooster, Monnikenweg 52 t/m 60 en Vossenkamp 62 t/m 66, bouwen 7 woningen (29-12-2020)        

       
Verleende omgevingsvergunningen (reguliere procedure)

Baars, ’t Goor 5, plaatsen reclamebord (08-01-2021)
Giethoorn, Binnenpad, vervangen bruggen GNVB 26 en 28 (29-12-2020)
Oldemarkt, de Boterberg 6, plaatsen tuindeuren (23-11-2015)
Oldemarkt, Steenwijk en Steenwijkerwold, begraafplaats, kappen en herplant 3 bomen (04-01-2021)
Sint Jansklooster, Barsbeek 50, plaatsen tijdelijke woonunit (22-12-2020)        
Sint Jansklooster, Kloosterweg 36, uitbreiden woning (29-12-2020)
Sint Jansklooster, Kloosterweg 44, uitbreiden snackbar (07-01-2021)        
Vollenhove, tegenover Bisschopstraat 14, kappen linde (12-01-2021)        
Vollenhove, Doeveslag 45, verwijderen dragende wand op begane grond (08-01-2021)
Vollenhove, Kerksteeg 5, bouwen carport (05-01-2021)
Wanneperveen, Veneweg 43, bouwen aanbouw (29-12-2020)        

Reageren?

Binnen 6 weken na de datum tussen haakjes kunnen belanghebbenden bezwaar (3) maken.
 

Ontwerpbesluit omgevingsvergunning (uitgebreide procedure)

Burgemeester en wethouders van Steenwijkerland hebben het voornemen om een omgevingsvergunning te verlenen voor:
Blokzijl, Duinigermeerweg 1, realiseren 5 recreatiewoningen, aanleggen waterpartij, aanleggen watergang met natuurlijke oever en aanleggen ontsluitingsweg met inrit.

De stukken liggen van 20 januari 2021 t/m 2 maart 2021 ter inzage (1).

Het plan is te raadplegen op: https://www.ruimtelijkeplannen.nl/viewer/view?planidn=NL.IMRO.1708.BZLDuinigermeer1OV-ON01  

De bestanden zijn beschikbaar op:https://publiek.tercera-ro.nl/officieel/1708/NL.IMRO.1708.BZLDuinigermeer1OV-ON01  

Reageren?

Over het ontwerpbesluit kan iedereen t/m 2 maart 2021 bij voorkeur schriftelijk, of mondeling, een zienswijze (2) naar voren brengen.
 

(1) terinzagelegging

Stukken kunt u, tenzij anders vermeld, inzien in het gemeentehuis in Steenwijk, Vendelweg 1, tijdens de openingstijden.

(2) inspraakreactie/zienswijze

Een inspraakreactie of zienswijze richt u, tenzij anders vermeld, aan burgemeester en wethouders, postbus 162, 8330 AD Steenwijk.

(3) bezwaar

Het bezwaarschrift richt u, tenzij anders vermeld, aan burgemeester en wethouders, postbus 162, 8330 AD Steenwijk. U kunt de voorzieningenrechter verzoeken om een zogenaamde voorlopige voorziening te treffen, wanneer een spoedeisende beslissing op het bezwaarschrift noodzakelijk is. Dit verzoek richt u aan: de voorzieningenrechter van Rechtbank Overijssel, Zittingsplaats Zwolle, postbus 10067, 8000 GB Zwolle.

(4) beroep

Het beroepschrift dient u in bij Rechtbank Overijssel, Zittingsplaats Zwolle, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle. Als een spoedeisende beslissing noodzakelijk is, kunt u de voorzieningenrechter van deze rechtbank verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen. U mag het beroep- of verzoekschrift ook digitaal indienen via: loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD).