Algemeen

Openbare vergaderingen/bijeenkomsten

Politieke Markt

2 februari 2021, aanvang 19.30 uur.
De agenda vindt u op onze website www.steenwijkerland.nl onder Bestuur/Raadsinformatie.
De Politieke Markt vindt plaats via Zoom (een app voor video-overleg). Wilt u gebruikmaken van het spreekrecht? Neem dan contact op met de griffie via de mail griffie@steenwijkerland.nl

 

Bekendmaking vaststelling Ontheffingenbeleid elektrisch varen

Burgemeester en wethouders hebben op 5 januari 2021 het ‘Ontheffingenbeleid elektrisch varen’ vastgesteld. Dit ontheffingenbeleid regelt de voorwaarden waaronder het college ontheffing kan verlenen van het verbod op het gebruik van een verbrandingsmotor door rondvaart- en verhuurboten. Het ontheffingenbeleid elektrisch varen is bekendgemaakt in elektronisch Gemeenteblad 2021, nr. 12865, te vinden op: www.officielebekendmakingen.nl Daar staat de volledige tekst van de regeling. Dit beleid is in werking getreden op 5 januari 2021.
Verder ligt het kosteloos ter inzage. Tegen betaling kunt u een afschrift krijgen.

 

Bekendmaking vaststelling Ontheffingenbeleid verkeersbesluit tot instellen maximaal toelaatbare breedte voor schepen in de Dorpsgracht te Giethoorn

Burgemeester en wethouders hebben op 5 januari 2021 het ‘Ontheffingenbeleid verkeersbesluit tot instellen maximaal toelaatbare breedte voor schepen in de Dorpsgracht’ vastgesteld. Dit ontheffingenbeleid regelt de voorwaarden waaronder het college ontheffing kan verlenen van het verkeersbesluit waarbij de maximaal toelaatbare breedte voor alle schepen in de Dorpsgracht te Giethoorn is gesteld op 1,80 meter, tussen 11.00 en 17.00 uur op officiële feestdagen en in de maanden juli en augustus. Het ontheffingenbeleid is bekendgemaakt in elektronisch Gemeenteblad 2021, nr. 13891, te vinden op: www.officielebekendmakingen.nl Daar staat de volledige tekst van de regeling. Dit beleid is in werking getreden op 5 januari 2021.
Verder ligt het kosteloos ter inzage. Tegen betaling kunt u een afschrift krijgen.