Omgevingsvergunningen

Ingekomen aanvragen omgevingsvergunning

Blankenham, Lageweg 12, kappen 16 bomen en herplant met esdoorn en hazelaar (14-01-2021)
Blokzijl, Kanaalweg 2, plaatsen overkapping (13-01-2021)
Giethoorn, Bramen t.h.v. Klossenbrug, kappen wilg (19-01-2021)
Scheerwolde, plantsoen Brink/Schoolstraat, kappen 8 bomen (13-01-2021)
Scheerwolde, Steenwijkerdiep-Noord 13, omgevingsvergunning beperkte milieutoets (12-01-2021)
Steenwijk, Dolderweg 40, bouwen tijdelijke opvoerband (15-01-2021)
Steenwijk, Korte Woldpromenade 19, realiseren extra appartement (18-01-2021)
Steenwijk, Korte Woldpromenade 21, transformeren bedrijfsruimte naar woning (19-01-2021)
Steenwijk, Landgoedallee 42, plaatsen tijdelijke woonunit (13-01-2021)
Steenwijk, Looweg 5, kappen 2 bomen (15-01-2021)
Steenwijk, Oosterstraat 56-58, uitbreiden en samenvoegen panden (13-01-2021)
Steenwijk, Stationsstraat 32, uitbreiding hoofdgebouw aan achterzijde (13-01-2021)        
Steenwijkerwold, Oldemarktseweg 91, aanleggen bestrating (17-01-2021)
Steenwijkerwold, Thijendijk 12, plaatsen schommel en boomhut (20-01-2021)        
Steenwijkerwold, Vredenburg 96, plaatsen dakkapel (19-01-2021)        

       
Verlenging beslistermijn omgevingsvergunningen

Burgemeester en wethouders hebben besloten de beslistermijn voor de volgende aanvraag te verlengen met maximaal 6 weken:
Giethoorn, Beulakerweg 125a, bouwen school (19-01-2021)
Steenwijkerwold, Gelderingen 4, plaatsen 2 dakkapellen (19-01-2021)        

 

Verleende omgevingsvergunningen (reguliere procedure)

Belt-Schutsloot, Blauwehandseweg, kappen 5 bomen (13-01-2021)
Blankenham/Kalenberg/Ossenzijl, Weerribben, tijdelijk plaatsen 2 trekkershutten (19-01-2021)
De Bult, Bultweg 2A, kappen beuk (15-01-2021)
Giethoorn, Vlier 20 en 22, bouwen 2 vrijstaande woningen (18-01-2021)
Giethoorn, Binnenpad, Kerkweg, Molenweg en Zuiderpad, kappen 8 bomen (19-01-2021)
Oldemarkt, Windsingel 12, bouwen garage (14-01-2021)
Paasloo, Spinnerslaan 13, recreatief verhuren voorhuis boerderij (14-12-2020)
Scheerwolde, Brink 20 t/m 34, bouwen 8 woningen (15-01-2021)
Scheerwolde, Steenwijkerdiep en Scheerwolderweg, kappen 20 bomen (19-01-2021)
Sint Jansklooster, Barsbeek 66A, splitsen woning (19-01-2021)
Sint Jansklooster, De Hoogte 7, renoveren en vergroten woning (15-01-2021)
Steenwijkerwold, Oldemarktseweg 85, plaatsen windturbines achter nok (14-01-2021)        
Wanneperveen, Veneweg 290-001, plaatsen dakkapel (19-01-2021)        
    

Reageren?

Binnen 6 weken na de datum tussen haakjes kunnen belanghebbenden bezwaar (3) maken.

 

(1) terinzagelegging

Stukken kunt u, tenzij anders vermeld, inzien in het gemeentehuis in Steenwijk, Vendelweg 1, tijdens de openingstijden.

(2) inspraakreactie/zienswijze

Een inspraakreactie of zienswijze richt u, tenzij anders vermeld, aan burgemeester en wethouders, postbus 162, 8330 AD Steenwijk.

(3) bezwaar

Het bezwaarschrift richt u, tenzij anders vermeld, aan burgemeester en wethouders, postbus 162, 8330 AD Steenwijk. U kunt de voorzieningenrechter verzoeken om een zogenaamde voorlopige voorziening te treffen, wanneer een spoedeisende beslissing op het bezwaarschrift noodzakelijk is. Dit verzoek richt u aan: de voorzieningenrechter van Rechtbank Overijssel, Zittingsplaats Zwolle, postbus 10067, 8000 GB Zwolle.

(4) beroep

Het beroepschrift dient u in bij Rechtbank Overijssel, Zittingsplaats Zwolle, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle. Als een spoedeisende beslissing noodzakelijk is, kunt u de voorzieningenrechter van deze rechtbank verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen. U mag het beroep- of verzoekschrift ook digitaal indienen via: loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD).