Verkeer & Vervoer

Tijdelijke wegafsluitingen

Oldemarkt, fietspad Markerbroekweg - Driewegsluis van 1 februari 2021 tot 1 april 2021, volledig afgesloten in verband met werkzaamheden aan het fietspad
Vollenhove, Productieweg 8, op 3 februari 2021 van 7.30 uur tot 12.30 uur, volledig afgesloten in verband met hijswerkzaamheden

Verkeersbesluiten

Oldemarkt, nabij Oosterschie 1-11, wijzigen gehandicaptenparkeerplaats op kenteken
Steenwijk, nabij Irisstraat 47, realiseren gehandicaptenparkeerplaats op kenteken
Steenwijk, nabij Lijsterbesstraat 48, realiseren parkeerplaats opladen elektrische voertuigen
Steenwijk, nabij Nieuwe Onnastraat 114, wijzigen gehandicaptenparkeerplaats op kenteken
Steenwijk, nabij Nieuwe Onnastraat 124, realiseren gehandicaptenparkeerplaats op kenteken
Wanneperveen, nabij Burgemeester Pastoorstraat 28, opheffen gehandicaptenparkeerplaats op kenteken

De stukken liggen van 27-01-2021 t/m 09-03-2021 ter inzage (1). U kunt deze ook digitaal bekijken. Dat kan via:

Oldemarkt, nabij Oosterschie 1-11, wijzigen gehandicaptenparkeerplaats op kenteken.

https://www.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2021-3377.html

Steenwijk, nabij Irisstraat 47, realiseren gehandicaptenparkeerplaats op kenteken.

https://www.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2021-3474.html

Steenwijk, nabij Lijsterbesstraat 48, realiseren parkeerplaats opladen elektrische voertuigen.

https://www.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2021-3351.html

 Steenwijk, nabij Nieuwe Onnastraat 114, wijzigen gehandicaptenparkeerplaats op kenteken.

https://www.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2021-3413.html

Steenwijk, nabij Nieuwe Onnastraat 124, realiseren gehandicaptenparkeerplaats op kenteken.

https://www.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2021-3478.html

Wanneperveen, nabij Burgemeester Pastoorstraat 28, opheffen gehandicaptenparkeerplaats op kenteken.

https://www.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2021-3492.html

 

 

(1) terinzagelegging

Stukken kunt u, tenzij anders vermeld, inzien in het gemeentehuis in Steenwijk, Vendelweg 1, tijdens de openingstijden.

(2) inspraakreactie/zienswijze

Een inspraakreactie of zienswijze richt u, tenzij anders vermeld, aan burgemeester en wethouders, postbus 162, 8330 AD Steenwijk.

(3) bezwaar

Het bezwaarschrift richt u, tenzij anders vermeld, aan burgemeester en wethouders, postbus 162, 8330 AD Steenwijk. U kunt de voorzieningenrechter verzoeken om een zogenaamde voorlopige voorziening te treffen, wanneer een spoedeisende beslissing op het bezwaarschrift noodzakelijk is. Dit verzoek richt u aan: de voorzieningenrechter van Rechtbank Overijssel, Zittingsplaats Zwolle, postbus 10067, 8000 GB Zwolle.

(4) beroep

Het beroepschrift dient u in bij Rechtbank Overijssel, Zittingsplaats Zwolle, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle. Als een spoedeisende beslissing noodzakelijk is, kunt u de voorzieningenrechter van deze rechtbank verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen. U mag het beroep- of verzoekschrift ook digitaal indienen via: loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD).

 


Reageren?

T/m 09-03-2021 kunnen belanghebbenden bezwaar (3) maken

 

Bekendmaking vaststelling Verkeersbesluit tot instelling van een maximaal toelaatbare breedte van 1,80 meter voor alle schepen in de Dorpsgracht te Giethoorn, vanaf de Volkensvaart (paal 5) tot aan de Molenvaart (paal 1)

Burgemeester en wethouders hebben op 5 januari 2021 het ‘Verkeersbesluit tot instelling van een maximaal toelaatbare breedte van 1,80 meter voor alle schepen in de Dorpsgracht te Giethoorn, vanaf de Volkensvaart (paal 5) tot aan de Molenvaart (paal 1)’ vastgesteld. Dit verkeersbesluit regelt dat tussen 11.00 en 17.00 uur op officiële feestdagen en in de maanden juli en augustus voor alle schepen in de Dorpsgracht te Giethoorn een maximaal toelaatbare breedte geldt van 1,80 meter. Het verkeersbesluit is bekendgemaakt in de elektronische Staatscourant 2021, nr. 2588, te vinden op: www.officielebekendmakingen.nl Daar staat de volledige tekst van het verkeersbesluit. Het verkeersbesluit is in werking getreden op 23 januari 2021.
Verder ligt het kosteloos ter inzage. Tegen betaling kunt u een afschrift krijgen.